Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.06.05.02-00-346/13-00 PROMOCJA PRODUKTÓW AGRAM S.A. NA TARGACH ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KAZACHSTANIE

POIG.06.05.02-00-346/13-00 PROMOCJA PRODUKTÓW AGRAM S.A. NA TARGACH ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KAZACHSTANIE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-346/13-00

Tytuł projektu: PROMOCJA PRODUKTÓW AGRAM S.A. NA TARGACH ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KAZACHSTANIE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 68511

Wydatki kwalifikowalne: 55700

Dofinansowanie: 41775

Dofinansowanie UE: 35508.75

Nazwa beneficjenta: AGRAM S.A.

NIP beneficjenta: 9462566686

Kod pocztowy: 20-234

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/7/2014


POIG.06.05.02-00-030/10-01 Targi Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-030/10-01

Tytuł projektu: Targi Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 17428

Wydatki kwalifikowalne: 16768

Dofinansowanie: 8384

Dofinansowanie UE: 7126.4

Nazwa beneficjenta: POLCOLORIT S.A.

NIP beneficjenta: 6111715343

Kod pocztowy: 58-573

Miejscowość: Piechowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


POIG.06.05.02-00-312/13-00 Wzrost eksportu kosmetyków Ziaja poprzez udział w branżowym programie o charakterze ogólnym na terenie Kazachstanu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-312/13-00

Tytuł projektu: Wzrost eksportu kosmetyków Ziaja poprzez udział w branżowym programie o charakterze ogólnym na terenie Kazachstanu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 87419.79

Wydatki kwalifikowalne: 71073

Dofinansowanie: 53304.75

Dofinansowanie UE: 45309.03

Nazwa beneficjenta: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5840201186

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/10/2013


POIG.06.05.02-00-235/12-01 Promocja konkurencyjnych produktów BUDMAT poprzez misje gospodarcze i targi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-235/12-01

Tytuł projektu: Promocja konkurencyjnych produktów BUDMAT poprzez misje gospodarcze i targi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1566721.42

Wydatki kwalifikowalne: 1173151

Dofinansowanie: 795044.43

Dofinansowanie UE: 675787.76

Nazwa beneficjenta: BUDMAT Bogdan Więcek

NIP beneficjenta: 7740015083

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/10/2015reggio emilia, alt klawisz, tymienieckiego 22, rolnictwo w stanach zjednoczonych, samooceny, okrag wpisany w trojkat, podstawy dydaktyki ogólnej kupisiewicz, hula hop lublin, studia gastronomiczne, przedmioty z recyklingu, praca w hiszpanii przy zbiorach 2018, nagrania hipnotyczne, flaga holenderska, łudzić się, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chemiczny…