Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-301/13-00 Zwiększenie konkurencyjności SANTE poprzez udział w targach w Kanadzie

POIG.06.05.02-00-301/13-00 Zwiększenie konkurencyjności SANTE poprzez udział w targach w Kanadzie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-301/13-00

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności SANTE poprzez udział w targach w Kanadzie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 92666.41

Wydatki kwalifikowalne: 83312

Dofinansowanie: 62484

Dofinansowanie UE: 53111.4

Nazwa beneficjenta: SANTE A. Kowalski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5241006610

Kod pocztowy: 03-301

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 5/4/2014


POIG.06.05.02-00-225/12-01 Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w branzówym programie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-225/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w branzówym programie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 575652.3

Wydatki kwalifikowalne: 468010

Dofinansowanie: 351007.5

Dofinansowanie UE: 298356.37

Nazwa beneficjenta: Velis Sp. zo.o. Sp. komandytowa

NIP beneficjenta: 6772333578

Kod pocztowy: 30-383

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-248/11-00 Udział firmy w targach China Coal & Mining Expo 2011

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-248/11-00

Tytuł projektu: Udział firmy w targach China Coal & Mining Expo 2011

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 62115

Wydatki kwalifikowalne: 50500

Dofinansowanie: 37875

Dofinansowanie UE: 32193.75

Nazwa beneficjenta: Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6262659298

Kod pocztowy: 41-906

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.05.02-00-274/12-01 Promocja jachtów polskiej stoczni jachtowej w krajach Unii Europejskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-274/12-01

Tytuł projektu: Promocja jachtów polskiej stoczni jachtowej w krajach Unii Europejskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 662427.69

Wydatki kwalifikowalne: 590991.13

Dofinansowanie: 443243.34

Dofinansowanie UE: 376756.84

Nazwa beneficjenta: MARINER YACHTS SP Z O.O.

NIP beneficjenta: 2220817997

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/12/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015poczta onet zaloguj, dorobku, umcs praktyki, baby boomer z syrenka, biznes.gov.pl, dziedziczenie długów po dalszej rodzinie, proton porusza się w płaszczyźnie prostopadłej do linii pola magnetycznego, konferencja prasowa, arkadiusz, odsetki od wynagrodzenia, wskm konin, zestawienia kolorów ubrań zdjęcia, 24.05…