Giżycko,  Powiat giżycki,  Warmińsko-mazurskie

POIG.06.05.02-00-298/12-01 Wzrost potencjału eksportowego firmy Marek Stańczyk KB Yachts

POIG.06.05.02-00-298/12-01 Wzrost potencjału eksportowego firmy Marek Stańczyk KB Yachts

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-298/12-01

Tytuł projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Marek Stańczyk KB Yachts

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 618068.62

Wydatki kwalifikowalne: 502517.65

Dofinansowanie: 351762.35

Dofinansowanie UE: 298997.99

Nazwa beneficjenta: Marek Stańczyk KB Yachts

NIP beneficjenta: 8451663178

Kod pocztowy: 11-500

Miejscowość: Gizycko

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/12/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-037/10-00 Misja Gospodarcza towarzysząca wizycie Wicepremiera Waldemara Pawlaka do Turcji/ Ankara

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-037/10-00

Tytuł projektu: Misja Gospodarcza towarzysząca wizycie Wicepremiera Waldemara Pawlaka do Turcji/ Ankara

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11400

Wydatki kwalifikowalne: 9344.26

Dofinansowanie: 4672.13

Dofinansowanie UE: 3971.31

Nazwa beneficjenta: Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”

NIP beneficjenta: 5340002242

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: przedsiębiorstwo państwowe – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 1/8/2011


POIG.06.02.02-00-034/12-01 Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-034/12-01

Tytuł projektu: Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 1262185.48

Wydatki kwalifikowalne: 1254854.96

Dofinansowanie: 1066626.71

Dofinansowanie UE: 1066626.71

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

NIP beneficjenta: 8542228873

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczecinski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/23/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


POIG.06.05.02-00-068/11-00 Udział w targach Renewable Energy India New Delhi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-068/11-00

Tytuł projektu: Udział w targach Renewable Energy India New Delhi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 15846.56

Wydatki kwalifikowalne: 12346.56

Dofinansowanie: 6173.28

Dofinansowanie UE: 5247.29

Nazwa beneficjenta: ATON-HT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992546366

Kod pocztowy: 50-421

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/10/2011

Data zakończenia realizacji: 8/12/2011


POIG.06.02.02-00-036/10-03 Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-036/10-03

Tytuł projektu: Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Reńska Wieś

Wartość ogółem: 329935.8

Wydatki kwalifikowalne: 329935.8

Dofinansowanie: 280445.43

Dofinansowanie UE: 280445.43

Nazwa beneficjenta: Gmina Reńska Wieś

NIP beneficjenta: 7491004145

Kod pocztowy: 47-208

Miejscowość: Reńska Wieś

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.03.00-00-001/09-07 Promujmy Polskę Razem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.03.00-00-001/09-07

Tytuł projektu: Promujmy Polskę Razem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 205780000

Wydatki kwalifikowalne: 205497608.64

Dofinansowanie: 205497608.64

Dofinansowanie UE: 174672967.34

Nazwa beneficjenta: Polska Organizacja Turystyczna

NIP beneficjenta: 5252150196

Kod pocztowy: 00-613

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-256/11-00 Udział w Targach „Salon Nautico International de Barcelona”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-256/11-00

Tytuł projektu: Udział w Targach „Salon Nautico International de Barcelona”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 52754.21

Wydatki kwalifikowalne: 42889.6

Dofinansowanie: 32167.2

Dofinansowanie UE: 27342.12

Nazwa beneficjenta: PPHU Wigraszek Szymon Mackiewicz

NIP beneficjenta: 8442064550

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 12/13/2011


POIG.06.05.02-00-236/12-02 Promocja międzynarodowa dla rozwoju działalności eksportowej firmy Venduri Tymon Butkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-236/12-02

Tytuł projektu: Promocja międzynarodowa dla rozwoju działalności eksportowej firmy Venduri Tymon Butkiewicz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1105816

Wydatki kwalifikowalne: 1064600

Dofinansowanie: 798450

Dofinansowanie UE: 678682.5

Nazwa beneficjenta: Venduri Tymon Butkiewicz

NIP beneficjenta: 6731494729

Kod pocztowy: 87-152

Miejscowość: Łubianka

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/6/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-087/12-03 Promocja wyrobów jubilerskich firmy ARGENT-POL na światowych targach i misjach gospodarczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-087/12-03

Tytuł projektu: Promocja wyrobów jubilerskich firmy ARGENT-POL na światowych targach i misjach gospodarczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1086557.4

Wydatki kwalifikowalne: 883380

Dofinansowanie: 662535

Dofinansowanie UE: 563154.75

Nazwa beneficjenta: ARGENT – POL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZBIGNIEW GDULA

NIP beneficjenta: 6310208353

Kod pocztowy: 44-121

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki / Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/6/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015europa koronawirus statystyki, praca ze średnim wykształceniem, sredni wzrost w polsce, dziś i jutro, fas incoterms, rozporządzenie de minimis, horyzont, rożawa, regionalne centrum rozwoju edukacji opole, twitter regulamin, metale strategiczne, w tabeli obok przedstawiono jak zmieniała się liczba ludności polski, państwa członkowskie, obsługa hotelu, jak zgłosić się do programu domowe rewolucje, złożenie sprawozdania finansowego do krs 2020…