Augustów,  Podlaskie,  Powiat augustowski

POIG.06.05.02-00-263/11-00 Udział w targach „Salon Nautico International de Barcelona”

POIG.06.05.02-00-263/11-00 Udział w targach „Salon Nautico International de Barcelona”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-263/11-00

Tytuł projektu: Udział w targach „Salon Nautico International de Barcelona”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 89622.72

Wydatki kwalifikowalne: 72864

Dofinansowanie: 54648

Dofinansowanie UE: 46450.8

Nazwa beneficjenta: Mirage Boats W.Bychto i Wspólnicy S.K.A.

NIP beneficjenta: 8461656197

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 12/13/2011


POIG.06.05.02-00-175/11-00 Misja gospodarcza do Ługańska. Ukraina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-175/11-00

Tytuł projektu: Misja gospodarcza do Ługańska. Ukraina

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 5417.54

Wydatki kwalifikowalne: 5155.1

Dofinansowanie: 3866.32

Dofinansowanie UE: 3286.37

Nazwa beneficjenta: Zakłady Chemiczne Bochem Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7962326292

Kod pocztowy: 26-670

Miejscowość: Pionki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski / Powiat zwoleński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/11/2011startowa lublin, panteon definicja, tabela ubezpieczenia pzu, narysuj dowolny odcinek znajdź konstrukcyjnie jego środek, procedura wyjścia z ue, prawa autorskie zależne, program pdf do pobrania za darmo, popyt na pracę, kłusek, boże narodzenie prawosławne 2020, kalendarium, siostrzyczki (film), masowa emigracja inaczej, art 27 ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym, mapa burzy…