Dolnośląskie,  Oleśnica,  Powiat oleśnicki

POIG.06.05.02-00-249/12-01 Rzwój działalności eksportowej firmy DERBY

POIG.06.05.02-00-249/12-01 Rzwój działalności eksportowej firmy DERBY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-249/12-01

Tytuł projektu: Rzwój działalności eksportowej firmy DERBY

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 560411.67

Wydatki kwalifikowalne: 464587.67

Dofinansowanie: 348440.75

Dofinansowanie UE: 296174.64

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „DERBY” Krzysztof Więckiewicz

NIP beneficjenta: 9111345706

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.05.02-00-172/11-00 Udział w Wystawie Narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu/Chorwacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-172/11-00

Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu/Chorwacja

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 61389.3

Wydatki kwalifikowalne: 49910

Dofinansowanie: 37432.5

Dofinansowanie UE: 31817.62

Nazwa beneficjenta: PPH „VITBIS” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6940005350

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/18/2011


POIG.06.05.02-00-032/13-03 Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa BELISO-wypromowanie produktów kosmetycznych za granicą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-032/13-03

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa BELISO-wypromowanie produktów kosmetycznych za granicą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 873546

Wydatki kwalifikowalne: 710200

Dofinansowanie: 532650

Dofinansowanie UE: 452752.5

Nazwa beneficjenta: „BELISO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9521873020

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/8/2013

Data zakończenia realizacji: 4/11/2015


POIG.06.05.02-00-136/11-00 Promocja Separator Spares int. Poland Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-136/11-00

Tytuł projektu: Promocja Separator Spares int. Poland Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 80777

Wydatki kwalifikowalne: 66795

Dofinansowanie: 50096

Dofinansowanie UE: 42581.6

Nazwa beneficjenta: SEPARATOR SPARES INT. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9452048731

Kod pocztowy: 31-231

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/23/2011


POIG.06.05.02-00-236/13-00 Promocja polskiej marki na targach gier w Kolonii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-236/13-00

Tytuł projektu: Promocja polskiej marki na targach gier w Kolonii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 45968.6

Wydatki kwalifikowalne: 45582.68

Dofinansowanie: 34187.01

Dofinansowanie UE: 29058.95

Nazwa beneficjenta: World-Loom Robaszyński-Janiec. Kowalczyk sp.j.

NIP beneficjenta: 5213485998

Kod pocztowy: 00-643

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2013

Data zakończenia realizacji: 8/24/2013


POIG.06.05.02-00-168/12-02 Budowanie wizerunku American Hearth of Poland S.A. na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-168/12-02

Tytuł projektu: Budowanie wizerunku American Hearth of Poland S.A. na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 469354.99

Wydatki kwalifikowalne: 451335.51

Dofinansowanie: 338501.63

Dofinansowanie UE: 287726.38

Nazwa beneficjenta: American Heart of Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5482277894

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/9/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-241/13-00 Udział KJD Dariusz Kamiński w Międzynarodowych Targach Usług i Produktów Europejskich EUROPE NOW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-241/13-00

Tytuł projektu: Udział KJD Dariusz Kamiński w Międzynarodowych Targach Usług i Produktów Europejskich EUROPE NOW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 202013.45

Wydatki kwalifikowalne: 182348.45

Dofinansowanie: 136761.34

Dofinansowanie UE: 116247.13

Nazwa beneficjenta: KJD Dariusz Kamiński

NIP beneficjenta: 9521001484

Kod pocztowy: 05-071

Miejscowość: Sulejówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 10/25/2013dziekan wydziału humanistycznego umcs, parp bon na innowacje, stalking, kierunkowy 33 jaki kraj, bomar2 radom, woźnicka, handlopex kielce, forum wsparcia, współczynnik indeterminacji, wykaz czasopism punktowanych 2017, missisipi rzeka, sep g1 materiały, testy psychologiczne z odpowiedziami, dvi hdmi, średnia dobowa temperatura powietrza, trend deterministyczny, bezpłatny kurs prawa jazdy kat d, stopnie wojskowe w zsrr…