Libiąż,  Małopolskie,  Powiat chrzanowski

POIG.06.05.02-00-244/12-02 Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalaności eksportowej firmy Kryształowy Świat

POIG.06.05.02-00-244/12-02 Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalaności eksportowej firmy Kryształowy Świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-244/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalaności eksportowej firmy Kryształowy Świat

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1023680.65

Wydatki kwalifikowalne: 836200.3

Dofinansowanie: 627150.22

Dofinansowanie UE: 533077.69

Nazwa beneficjenta: Firma Kryształowy Świat P.H.U Export Aldona Grabowska Pajdak

NIP beneficjenta: 6281172456

Kod pocztowy: 32-590

Miejscowość: Libiąż

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-164/13-00 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w Branżowy Programie Promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-164/13-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w Branżowy Programie Promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 44577.66

Wydatki kwalifikowalne: 36242

Dofinansowanie: 27181.5

Dofinansowanie UE: 23104.27

Nazwa beneficjenta: THE FARM 51 GROUP SA

NIP beneficjenta: 6312631819

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/13/2013


POIG.06.05.02-00-161/13-00 Wzrost efektywności działań marketingowych Gambit Lubawka Sp. z o.o. na rynkach eksportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-161/13-00

Tytuł projektu: Wzrost efektywności działań marketingowych Gambit Lubawka Sp. z o.o. na rynkach eksportowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 47404.2

Wydatki kwalifikowalne: 38540

Dofinansowanie: 28905

Dofinansowanie UE: 24569.25

Nazwa beneficjenta: GAMBIT LUBAWKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6141524783

Kod pocztowy: 58-420

Miejscowość: Lubawka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/3/2013


POIG.06.01.00-30-222/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-222/10-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Mosina

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik

NIP beneficjenta: 7772110318

Kod pocztowy: 62-053

Miejscowość: Pecna

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.05.02-00-136/11-00 Promocja Separator Spares int. Poland Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-136/11-00

Tytuł projektu: Promocja Separator Spares int. Poland Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 80777

Wydatki kwalifikowalne: 66795

Dofinansowanie: 50096

Dofinansowanie UE: 42581.6

Nazwa beneficjenta: SEPARATOR SPARES INT. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9452048731

Kod pocztowy: 31-231

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/23/2011


POIG.06.05.02-00-171/13-01 Wprowadzenie n światowy rynek nowego produktu serious games

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-171/13-01

Tytuł projektu: Wprowadzenie n światowy rynek nowego produktu serious games

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 13500

Wydatki kwalifikowalne: 10500

Dofinansowanie: 7875

Dofinansowanie UE: 6693.75

Nazwa beneficjenta: Tomula Tomasz Kreczmar

NIP beneficjenta: 5251255266

Kod pocztowy: 02-797

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014


POIG.06.05.02-00-170/12-02 Promocja Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-170/12-02

Tytuł projektu: Promocja Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 257756.55

Wydatki kwalifikowalne: 241346.92

Dofinansowanie: 181010.19

Dofinansowanie UE: 153858.66

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5480077872

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-165/13-00 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki Herbsland Sp. z o.o. na rynku kanadyjskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-165/13-00

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki Herbsland Sp. z o.o. na rynku kanadyjskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 172387.92

Wydatki kwalifikowalne: 140152.78

Dofinansowanie: 105114.59

Dofinansowanie UE: 89347.4

Nazwa beneficjenta: Herbsland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9680931824

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Szosa Turecka

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 10/25/2013pokl, catherine deneuve dzieci, fabryki mebli w polsce, planowanie krótkoterminowe, trzymiesięczny okres rozliczeniowy 2019, pokaza, kurczak po cypryjsku, polska laicka, jaka filologia najbardziej opłacalna, akademia programowania umcs, napisz jakie zastosowanie ma każdy z wynalazków starożytnych chińczyków, dominanta architektoniczna, kody odpadów ministerstwo środowiska, laureaci, uprawnienia na drona cena, szopa głogów, biologia na czasie biotechnologia i inżynieria genetyczna…