Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-241/12-01 Wzrost konkurencyjności szpitala Medicover na rynkach międzynarodowych

POIG.06.05.02-00-241/12-01 Wzrost konkurencyjności szpitala Medicover na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-241/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności szpitala Medicover na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 224163.46

Wydatki kwalifikowalne: 224163.46

Dofinansowanie: 168122.6

Dofinansowanie UE: 142904.21

Nazwa beneficjenta: Medicover Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5251577627

Kod pocztowy: 00-807

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/29/2012

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015


POIG.06.05.02-00-210/13-00 Rozpowszechnianie marki oraz zwiększenie konkurenycjności Roboto Translation poprzez wystawiennictwo na targach GamesCom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-210/13-00

Tytuł projektu: Rozpowszechnianie marki oraz zwiększenie konkurenycjności Roboto Translation poprzez wystawiennictwo na targach GamesCom

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 35207.05

Wydatki kwalifikowalne: 28623.62

Dofinansowanie: 21467.72

Dofinansowanie UE: 18247.56

Nazwa beneficjenta: Roboto Translation Bartosz Lewandowski

NIP beneficjenta: 8881906850

Kod pocztowy: 01-934

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2013

Data zakończenia realizacji: 8/25/2013


POIG.06.05.02-00-131/11-00 Promocja innowacyjnej technologii EnviroMix w ramach programu GreenEvo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-131/11-00

Tytuł projektu: Promocja innowacyjnej technologii EnviroMix w ramach programu GreenEvo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11524.76

Wydatki kwalifikowalne: 8780.52

Dofinansowanie: 6585.39

Dofinansowanie UE: 5597.58

Nazwa beneficjenta: Ecotech Polska S.A.

NIP beneficjenta: 6762440226

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/17/2011


POIG.06.05.02-00-229/11-00 Misja gospodarcza na Tjwan – TAITRONICS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-229/11-00

Tytuł projektu: Misja gospodarcza na Tjwan – TAITRONICS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 17450

Wydatki kwalifikowalne: 14517.5

Dofinansowanie: 10888.12

Dofinansowanie UE: 9254.9

Nazwa beneficjenta: LGBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9691411637

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/12/2011


POIG.06.05.02-00-078/11-01 Misja gospodarcza do Autonomicznej Republiki Tatarstanu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-078/11-01

Tytuł projektu: Misja gospodarcza do Autonomicznej Republiki Tatarstanu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 22017

Wydatki kwalifikowalne: 17900

Dofinansowanie: 13425

Dofinansowanie UE: 11411.25

Nazwa beneficjenta: Conbelts Sulore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 6262930358

Kod pocztowy: 41-909

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/9/2011atmosfera wzorcowa, analiza ryzyka rodo wzór, laureaci konkursu, startupy w polsce, wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową + przykłady, warunki naturalne, osz omega pytania, participe passe francuski, umowa o poufności, nalepa, umcs praktyki, kraje które nie należą do unii europejskiej, bg umcs, test przedsiębiorcy na czym polega, centrum miasta definicja, ile kosztuje 1 kg każdego z wymienionych towarów, krzysztof szostek, firma spin off, uzupełnij zdania wpisując a an lub some…