Gdańsk,  Pomorskie,  Powiat m. Gdańsk

POIG.06.05.02-00-226/13-00 Rozwój działalności eksportowej firmy Inwestpol-Consulting sp. z o. o. w Kazachstanie

POIG.06.05.02-00-226/13-00 Rozwój działalności eksportowej firmy Inwestpol-Consulting sp. z o. o. w Kazachstanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-226/13-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Inwestpol-Consulting sp. z o. o. w Kazachstanie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 76954.95

Wydatki kwalifikowalne: 62565

Dofinansowanie: 46923.75

Dofinansowanie UE: 39885.18

Nazwa beneficjenta: Inwestpol Consulting Sp z.o.o.

NIP beneficjenta: 5830001876

Kod pocztowy: 80-119

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/8/2013


POIG.06.05.02-00-115/11-00 Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-115/11-00

Tytuł projektu: Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 53455.8

Wydatki kwalifikowalne: 43460

Dofinansowanie: 32595

Dofinansowanie UE: 27705.75

Nazwa beneficjenta: Orlen Oil Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751190702

Kod pocztowy: 31-323

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/18/2011


POIG.06.01.00-24-124/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-124/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Gmina: M. Siemianowice Śląskie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: WICHARY Technologies Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6431615181

Kod pocztowy: 41-100

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.06.01.00-32-031/12-02 Rozwój eksportu TWEETOP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-031/12-02

Tytuł projektu: Rozwój eksportu TWEETOP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 434880.64

Wydatki kwalifikowalne: 411548

Dofinansowanie: 209524

Dofinansowanie UE: 178095.4

Nazwa beneficjenta: TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8512743464

Kod pocztowy: 71-700

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/19/2012

Data zakończenia realizacji: 11/18/2014


POIG.06.05.02-00-041/12-01 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację działan promocyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-041/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację działan promocyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 675310.73

Wydatki kwalifikowalne: 550931

Dofinansowanie: 413198.25

Dofinansowanie UE: 351218.51

Nazwa beneficjenta: ” P and V ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5321559357

Kod pocztowy: 03-550

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2012

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014


POIG.06.05.02-00-154/12-01 Promocja eksprtu uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-154/12-01

Tytuł projektu: Promocja eksprtu uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1306825.16

Wydatki kwalifikowalne: 1079099.34

Dofinansowanie: 809324.5

Dofinansowanie UE: 687925.82

Nazwa beneficjenta: Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju

NIP beneficjenta: 5271374672

Kod pocztowy: 00-961

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne. do których stosuje się przepisy o spółkach – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/15/2015infrastruktura w polsce, maciej duszak, dane są wektory ba i ca wyznacz współrzędne wektora bc, zus bochnia, vba excel kurs pdf, mapa algierii, minecraft efekty, wbrew pożegnaniom pdf, problem decyzyjny, complex, wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego wzór, artur wójtowicz, administracja umcs, project manager studia…