Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.05.02-00-225/12-01 Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w branzówym programie

POIG.06.05.02-00-225/12-01 Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w branzówym programie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-225/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w branzówym programie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 575652.3

Wydatki kwalifikowalne: 468010

Dofinansowanie: 351007.5

Dofinansowanie UE: 298356.37

Nazwa beneficjenta: Velis Sp. zo.o. Sp. komandytowa

NIP beneficjenta: 6772333578

Kod pocztowy: 30-383

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-096/11-00 GreenBiz2011

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-096/11-00

Tytuł projektu: GreenBiz2011

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 10630

Wydatki kwalifikowalne: 5775

Dofinansowanie: 4331.25

Dofinansowanie UE: 3681.56

Nazwa beneficjenta: WSK Kraków Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772241563

Kod pocztowy: 30-011

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2011

Data zakończenia realizacji: 9/16/2011


POIG.06.05.02-00-150/13-00 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki Alvo Medical na rynku kazachskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-150/13-00

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki Alvo Medical na rynku kazachskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 68277.3

Wydatki kwalifikowalne: 55510

Dofinansowanie: 41632.5

Dofinansowanie UE: 35387.62

Nazwa beneficjenta: ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 6981824501

Kod pocztowy: 64-030

Miejscowość: Śmigiel

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kościański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/17/2013


POIG.06.01.00-30-453/11-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie GRAFMAJ AM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-453/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie GRAFMAJ AM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 368984.5

Wydatki kwalifikowalne: 368984.5

Dofinansowanie: 184492.25

Dofinansowanie UE: 156818.41

Nazwa beneficjenta: GRAFMAJ SA

NIP beneficjenta: 7811913287

Kod pocztowy: 60-478

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIG.06.05.02-00-097/11-00 Udział w Wystawie Narodowej przy okazji jesiennych Targów – Zagrzeb. Chorwacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-097/11-00

Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej przy okazji jesiennych Targów – Zagrzeb. Chorwacja

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 83394

Wydatki kwalifikowalne: 67800

Dofinansowanie: 50850

Dofinansowanie UE: 43222.5

Nazwa beneficjenta: Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 5423154084

Kod pocztowy: 15-111

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/14/2011

Data zakończenia realizacji: 10/18/2011ukraina w centrum lublina, zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych, istota i klasyfikacja podatków, wyszukiwarka primo, rodo na stronie internetowej, postojowe za maj, zasada deminga, nocleg lublin, rzecznik patentowy, favore, formy promocji, system prawa, analiza pozioma i pionowa bilansu, podatek dochodowy od osób fizycznych, ile dni urlopu przysługuje, wydział humanistyczny umcs, targi perspektywy, połomski, o stron, rozwiązywanie konfliktów ćwiczenia, nsjwlodawa…