Powiat świdwiński,  Redło,  Zachodniopomorskie

POIG.06.05.02-00-219/13-00 Rozwój działalności eksportowej firmy Agralex na rynku kazachskim

POIG.06.05.02-00-219/13-00 Rozwój działalności eksportowej firmy Agralex na rynku kazachskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-219/13-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Agralex na rynku kazachskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 74156.7

Wydatki kwalifikowalne: 60290

Dofinansowanie: 45217.5

Dofinansowanie UE: 38434.87

Nazwa beneficjenta: AGRALEX ALEKSANDER I JACEK LUBIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6722068364

Kod pocztowy: 78-325

Miejscowość: Redło

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/1/2013


POIG.06.01.00-26-016/11-00 Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Esplat sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-016/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Esplat sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ESPLAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9591913262

Kod pocztowy: 25-553

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-30-305/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Apila

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-305/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Apila

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Suchy Las

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „Apila” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7773077994

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.05.02-00-103/12-02 Rozszerzenie sprzedaży eksportowej firmy Medgal poprzez udział w branżowym programie promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-103/12-02

Tytuł projektu: Rozszerzenie sprzedaży eksportowej firmy Medgal poprzez udział w branżowym programie promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 683428.59

Wydatki kwalifikowalne: 555633

Dofinansowanie: 416724.75

Dofinansowanie UE: 354216.03

Nazwa beneficjenta: MEDGAL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5423227877

Kod pocztowy: 15-122

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/28/2012

Data zakończenia realizacji: 7/1/2015


POIG.06.01.00-32-016/11-00 Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Usługowo-Handlowej Paradajs Violetta Walczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-016/11-00

Tytuł projektu: Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Usługowo-Handlowej Paradajs Violetta Walczak

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Szczecinek – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowo-Handlowa Paradajs Violetta Walczak

NIP beneficjenta: 6731015002

Kod pocztowy: 78-400

Miejscowość: Szczecinek

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-30-148/13-04 Rozwój spółki APACKBPO poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-148/13-04

Tytuł projektu: Rozwój spółki APACKBPO poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 531820

Wydatki kwalifikowalne: 519320

Dofinansowanie: 389490

Dofinansowanie UE: 331066.5

Nazwa beneficjenta: APACKBPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7773108915

Kod pocztowy: 61-657

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015zapłata za zrzeczenie się praw do czegoś, typy zajęć lekcyjnych, szkoła główna handlowa w warszawie, aplikacje hybrydowe, osf, www wsei lublin pl, drobny wzór na jakimś tle, klaster budowlany, obojga, tytuły naukowe kolejność, oświadczenie ojca o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego wzór pdf, indyjski matematyk, wyrażenie lambda java, model biznesowy, parp zamówienia publiczne, księgowa stopa zwrotu, olga paszkowska wiek, lo7 lublin, bednarek tekst…