Ełk,  Powiat ełcki / Powiat olecki,  Warmińsko-mazurskie

POIG.06.05.02-00-198/12-00 Wzrost konkurencyjności firmy CEZAR poprzez udział w targach i misjach branży budownictwa.

POIG.06.05.02-00-198/12-00 Wzrost konkurencyjności firmy CEZAR poprzez udział w targach i misjach branży budownictwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-198/12-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy CEZAR poprzez udział w targach i misjach branży budownictwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1310428.03

Wydatki kwalifikowalne: 1057407.78

Dofinansowanie: 793055.83

Dofinansowanie UE: 674097.45

Nazwa beneficjenta: Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński

NIP beneficjenta: 5420011579

Kod pocztowy: 19-300

Miejscowość: Ełk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki / Powiat olecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/29/2013

Data zakończenia realizacji: 4/28/2015


POIG.06.02.02-00-091/11-01 Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-091/11-01

Tytuł projektu: Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 898684.25

Wydatki kwalifikowalne: 730637.6

Dofinansowanie: 621041.96

Dofinansowanie UE: 621041.96

Nazwa beneficjenta: Miasto Zabrze

NIP beneficjenta: 6482743351

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014w obrębie, tsw torun, rozszerzenia ue, szanowny panie doktorze, rolminex kraków, wyjaśnij kiedy saldo bilansu handlowego jest dodatnie, anna skóra, postrzeganie, aleje jerozolimskie 94, grupa z rio, kalkulacja odjemna, ograniczony przewóz rowerów w wag. nieprzyst., biotechnologia i inżynieria genetyczna odpowiedzi pdf, duma i uprzedzenie 1995 online odcinek 2, ukw wydział pedagogiki i psychologii, romanczuk, gdańsk ogród botaniczny, comarch rzeszów, edited, excelszkolenie.pl…