Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-168/13-01 Promocja City Interactive S.A. oraz wzrost konkurencyjności Spółi na rynku międzynarodowym.

POIG.06.05.02-00-168/13-01 Promocja City Interactive S.A. oraz wzrost konkurencyjności Spółi na rynku międzynarodowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-168/13-01

Tytuł projektu: Promocja City Interactive S.A. oraz wzrost konkurencyjności Spółi na rynku międzynarodowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 316259.04

Wydatki kwalifikowalne: 237194.27

Dofinansowanie: 177895.7

Dofinansowanie UE: 151211.35

Nazwa beneficjenta: City Interactive Games S.A.

NIP beneficjenta: 1181585759

Kod pocztowy: 03-821

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/13/2013


POIG.06.01.00-22-064/12-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez ZRE GDAŃSK S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-064/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez ZRE GDAŃSK S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 429513.68

Wydatki kwalifikowalne: 429513.68

Dofinansowanie: 208400

Dofinansowanie UE: 177140

Nazwa beneficjenta: ZRE GDAŃSK S.A.

NIP beneficjenta: 5830018078

Kod pocztowy: 80-719

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/26/2012

Data zakończenia realizacji: 11/24/2014ustawa o turystyce, ooś, michalik, życie po śmierci historie, whiplash (2014), umcs kierunki 2019, leczenie szumów usznych laserem, stanisław surman, sprzedaż rzeczy używanych a podatek, rosja tempo wzrostu pkb, samorząd terytorialny w ii rp, kalendarz maj 2019, stefaniak, kompetencje menedżera, łoboda…