Powiat cieszyński,  Śląskie,  Ustroń

POIG.06.05.02-00-168/12-02 Budowanie wizerunku American Hearth of Poland S.A. na rynkach międzynarodowych

POIG.06.05.02-00-168/12-02 Budowanie wizerunku American Hearth of Poland S.A. na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-168/12-02

Tytuł projektu: Budowanie wizerunku American Hearth of Poland S.A. na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 469354.99

Wydatki kwalifikowalne: 451335.51

Dofinansowanie: 338501.63

Dofinansowanie UE: 287726.38

Nazwa beneficjenta: American Heart of Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5482277894

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/9/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.01.00-24-110/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DataConsult Sp. z o.o. na lata 2012 – 2013

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-110/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DataConsult Sp. z o.o. na lata 2012 – 2013

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: DataConsult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542506692

Kod pocztowy: 40-166

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.05.02-00-162/11-00 Udział w targach CIFIT Xiamen/Chiny 08-11.09.2011 jako Wystawca.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-162/11-00

Tytuł projektu: Udział w targach CIFIT Xiamen/Chiny 08-11.09.2011 jako Wystawca.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 22071.02

Wydatki kwalifikowalne: 17943.92

Dofinansowanie: 13457.94

Dofinansowanie UE: 11439.24

Nazwa beneficjenta: PrimusPontis Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9282036952

Kod pocztowy: 68-200

Miejscowość: Żary

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/11/2011


POIG.06.05.02-00-164/13-00 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w Branżowy Programie Promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-164/13-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w Branżowy Programie Promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 44577.66

Wydatki kwalifikowalne: 36242

Dofinansowanie: 27181.5

Dofinansowanie UE: 23104.27

Nazwa beneficjenta: THE FARM 51 GROUP SA

NIP beneficjenta: 6312631819

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/13/2013wskaż zdania prawdziwe wos, część d akt osobowych, zus termin płatności, pęcherzyk graafa, wszia zamośc, osobowosc typu d, uber infolinia telefon, metody badania sprawozdania finansowego, wysypka po alkoholu, prawach, 2 liga koszykówki, lwow, dom do wydruku, pisanki do malowania, elementy biznesplanu, 252…