Dolnośląskie,  Lubawka,  Powiat kamiennogórski

POIG.06.05.02-00-161/13-00 Wzrost efektywności działań marketingowych Gambit Lubawka Sp. z o.o. na rynkach eksportowych

POIG.06.05.02-00-161/13-00 Wzrost efektywności działań marketingowych Gambit Lubawka Sp. z o.o. na rynkach eksportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-161/13-00

Tytuł projektu: Wzrost efektywności działań marketingowych Gambit Lubawka Sp. z o.o. na rynkach eksportowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 47404.2

Wydatki kwalifikowalne: 38540

Dofinansowanie: 28905

Dofinansowanie UE: 24569.25

Nazwa beneficjenta: GAMBIT LUBAWKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6141524783

Kod pocztowy: 58-420

Miejscowość: Lubawka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/3/2013


POIG.06.05.02-00-155/12-01 Promocja eksportu wyrobów Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego Spółka Akcyjna na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-155/12-01

Tytuł projektu: Promocja eksportu wyrobów Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego Spółka Akcyjna na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1243949.66

Wydatki kwalifikowalne: 974598.51

Dofinansowanie: 730948.88

Dofinansowanie UE: 621306.54

Nazwa beneficjenta: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5250007230

Kod pocztowy: 00-908

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2012

Data zakończenia realizacji: 1/13/2015


POIG.06.05.02-00-140/12-01 Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-140/12-01

Tytuł projektu: Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1427591.11

Wydatki kwalifikowalne: 1089545.96

Dofinansowanie: 817159.47

Dofinansowanie UE: 694585.54

Nazwa beneficjenta: Pimco

NIP beneficjenta: 9570701218

Kod pocztowy: 02-815

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2012

Data zakończenia realizacji: 1/14/2015


POIG.06.04.00-00-013/10-09 Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-013/10-09

Tytuł projektu: Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 70122460.21

Wydatki kwalifikowalne: 67698251.78

Dofinansowanie: 53768540.89

Dofinansowanie UE: 45703259.75

Nazwa beneficjenta: Miasto Zamość

NIP beneficjenta: 9222697472

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/22/2010

Data zakończenia realizacji: 10/16/2015


POIG.06.01.00-32-023/11-03 Rozszerzenie działalności eksportowej 100 % S.C. jako priorytet działalności firmy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-023/11-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności eksportowej 100 % S.C. jako priorytet działalności firmy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 399505

Wydatki kwalifikowalne: 399505

Dofinansowanie: 199752.5

Dofinansowanie UE: 169789.62

Nazwa beneficjenta: 100% SPÓŁKA CYWILNA MARIA BARTKÓW WINICJUSZ BARTKÓW 100% SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9551933034

Kod pocztowy: 71-751

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013prawo łaski konstytucja, irk lublin, pzu.pl lista aptek, uam plan zajęć, równo, logistyka wrocław, zawodność, outlook przekierowanie poczty, tendencja rozwojowa, w prawo pl, mcdonald strefa, stanu zagrożenia epidemicznego, schematy podatkowe…