Powiat m. Tychy,  Śląskie,  Tychy

POIG.06.05.02-00-159/12-02 Wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach

POIG.06.05.02-00-159/12-02 Wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-159/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 722827

Wydatki kwalifikowalne: 592900

Dofinansowanie: 444675

Dofinansowanie UE: 377973.75

Nazwa beneficjenta: Sertop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6460323825

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.05.02-00-067/12-04 Rozwój eksportu firmy Mollon Cosmetics Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-067/12-04

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Mollon Cosmetics Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1076619

Wydatki kwalifikowalne: 875300

Dofinansowanie: 656475

Dofinansowanie UE: 558003.75

Nazwa beneficjenta: „Mollon Cosmetics” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1231007296

Kod pocztowy: 05-502

Miejscowość: Gołków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-027/10-00 Udział w Targach AUTUMN International Fair/Tirana. 25-30.11.2010.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-027/10-00

Tytuł projektu: Udział w Targach AUTUMN International Fair/Tirana. 25-30.11.2010.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 30660

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 15000

Dofinansowanie UE: 12750

Nazwa beneficjenta: Przemysłowe Centrum Optyki S.A.

NIP beneficjenta: 5250000825

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


POIG.06.05.02-00-138/12-02 Promocja Cybecom Poland na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-138/12-02

Tytuł projektu: Promocja Cybecom Poland na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 884390.47

Wydatki kwalifikowalne: 724543.76

Dofinansowanie: 543407.82

Dofinansowanie UE: 461896.65

Nazwa beneficjenta: Cybercom Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9511789996

Kod pocztowy: 02-304

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015wartość autoteliczna, kurs na przewóz zwierząt, poręczenie wekslowe wzór, gęstość zaludnienia w danym państwie oblicza się dzieląc, heating instgaz rzeszów, piter, kogo, gpw szkolenia, 8 tv, instrukcja wypełniania vat 7, podanie do seminarium, umcs wpia, bajki marty, otwarty, wyjaśnij dlaczego podstawa formy przedstawionej na fotografii jest znacznie węższa, wirus blacklist, reklamacja prawo konsumenta, kornowirus polska, znaczenie słowa empatia, daniel siwiec opinie, fundusz krakowiak…