Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.06.05.02-00-149/11-00 Promocja biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-WGB

POIG.06.05.02-00-149/11-00 Promocja biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-WGB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-149/11-00

Tytuł projektu: Promocja biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-WGB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 37160

Wydatki kwalifikowalne: 28943.1

Dofinansowanie: 21707.32

Dofinansowanie UE: 18451.22

Nazwa beneficjenta: CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A.

NIP beneficjenta: 6481257625

Kod pocztowy: 70-464

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/17/2011


POIG.06.05.02-00-109/12-02 Rozwój exportu Spółki M4Medical

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-109/12-02

Tytuł projektu: Rozwój exportu Spółki M4Medical

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 661786.74

Wydatki kwalifikowalne: 541280.42

Dofinansowanie: 405960.31

Dofinansowanie UE: 345066.26

Nazwa beneficjenta: M4MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123131335

Kod pocztowy: 20-601

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.05.02-00-101/11-00 Udział w Wystawie Narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-101/11-00

Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33234.6

Wydatki kwalifikowalne: 27020

Dofinansowanie: 20265

Dofinansowanie UE: 17225.25

Nazwa beneficjenta: DAX COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5321708188

Kod pocztowy: 05-462

Miejscowość: Duchnów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/18/2011


POIG.06.05.02-00-046/11-00 Opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu kompaktowych niskonapięciowych złżca elektrycznych typu „Exd”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-046/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu kompaktowych niskonapięciowych złżca elektrycznych typu „Exd”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 41820

Wydatki kwalifikowalne: 34000

Dofinansowanie: 17000

Dofinansowanie UE: 14450

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. „ATUT” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6340133803

Kod pocztowy: 40-467

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 7/10/2011


POIG.06.01.00-30-160/13-01 PCLogger -program monitoringu i badania efektywności pracy oraz kontroli rodzicielskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-160/13-01

Tytuł projektu: PCLogger -program monitoringu i badania efektywności pracy oraz kontroli rodzicielskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 480925

Wydatki kwalifikowalne: 480925

Dofinansowanie: 360693.75

Dofinansowanie UE: 306589.68

Nazwa beneficjenta: ELEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6961876417

Kod pocztowy: 61-441

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015płatnik instrukcja, pn en iso 7010, szachownica genetyczna, rainbow tours kontakt, przymusowe leczenie, www tlen pl portal internetowy, stolarska lublin, proces reklamacji schemat, startupy w polsce, terapia poznawczo behawioralna zaburzeń lękowych, "d jegorow", skazany na trening pdf, uep plan zajec, klasyfikacja organizacji międzynarodowych, dopłata podatku, umcs wpia, okresy nieskładkowe, pzl lublin, wstep do pracy inzynierskiej…