Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.06.05.02-00-138/11-00 Promocja firmy NEVA 2011 w Saknt Petersburgu

POIG.06.05.02-00-138/11-00 Promocja firmy NEVA 2011 w Saknt Petersburgu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-138/11-00

Tytuł projektu: Promocja firmy NEVA 2011 w Saknt Petersburgu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 70240

Wydatki kwalifikowalne: 57100

Dofinansowanie: 42500

Dofinansowanie UE: 36125

Nazwa beneficjenta: Unimor Morgan Cyren

NIP beneficjenta: 5861738098

Kod pocztowy: 70-382

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/23/2011


POIG.06.05.02-00-036/11-00 Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-036/11-00

Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 24354

Wydatki kwalifikowalne: 19800

Dofinansowanie: 9900

Dofinansowanie UE: 8415

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe fleisch mannschaft Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6721005723

Kod pocztowy: 78-300

Miejscowość: Świdwin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 6/27/2011


POIG.06.05.02-00-080/11-00 „Rozwój eksportu Contractus Sp. z o.o. poprzez udział w misji do Kazania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-080/11-00

Tytuł projektu: „Rozwój eksportu Contractus Sp. z o.o. poprzez udział w misji do Kazania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11008.5

Wydatki kwalifikowalne: 8610

Dofinansowanie: 6457.5

Dofinansowanie UE: 5488.87

Nazwa beneficjenta: Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CONTRACTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5450000273

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/9/2011


POIG.06.02.02-00-084/11-05 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-084/11-05

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Ogrodzieniec

Wartość ogółem: 525210

Wydatki kwalifikowalne: 477140

Dofinansowanie: 405569

Dofinansowanie UE: 405569

Nazwa beneficjenta: Gmina Ogrodzieniec

NIP beneficjenta: 6492275822

Kod pocztowy: 42-440

Miejscowość: Ogrodzieniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014lo 12 wroclaw, losow, rynek e commerce, pl msp pl, popoczta, struktura zarobków w polsce, rynek zdrowia, prof romanowski poznań, pożyczka 5000 tarcza wniosek gov, pisanie artykułów, przebieg konfliktu, controlling operacyjny, koronawirus mapa województw, ilona znaczenie, targi hannover 2019, polskie forum astronautyczne, mapa galicji i lodomerii, ip baza…