Bełchatów,  Łódzkie,  Powiat bełchatowski

POIG.06.05.02-00-131/13-00 Rozwój eksportu firmy Majami SP. z o.o. SP. Komandytowa na rynku kanadyjskim

POIG.06.05.02-00-131/13-00 Rozwój eksportu firmy Majami SP. z o.o. SP. Komandytowa na rynku kanadyjskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-131/13-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Majami SP. z o.o. SP. Komandytowa na rynku kanadyjskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 13210.2

Wydatki kwalifikowalne: 10740

Dofinansowanie: 8055

Dofinansowanie UE: 6846.75

Nazwa beneficjenta: Majami Sp. z o. o. Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 7692026001

Kod pocztowy: 97-400

Miejscowość: Bełchatów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/1/2013


POIG.06.05.02-00-030/10-01 Targi Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-030/10-01

Tytuł projektu: Targi Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 17428

Wydatki kwalifikowalne: 16768

Dofinansowanie: 8384

Dofinansowanie UE: 7126.4

Nazwa beneficjenta: POLCOLORIT S.A.

NIP beneficjenta: 6111715343

Kod pocztowy: 58-573

Miejscowość: Piechowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010prawda, wakuole, uroczysta mowa, rzeczywiste dodatnie, sędzia irena kamińska życiorys, dziekanat uwr, prawo umcs, relevant po polsku, jak to bez, pko kredyt studencki, oligopol cechy, wojenny film, b rw, liczba przedsiębiorstw w polsce, księgi pomocnicze, wyższa szkoła handlowa we wrocławiu, kanada produkt krajowy brutto, posluchaj, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych, konkursy filmowe, licencja detektywa cena, odwołanie od decyzji zus kapitał początkowy wzór…