Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-124/13-00 Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

POIG.06.05.02-00-124/13-00 Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-124/13-00

Tytuł projektu: Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33833

Wydatki kwalifikowalne: 32200

Dofinansowanie: 24150

Dofinansowanie UE: 20527.5

Nazwa beneficjenta: Techland Warszawa Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5252434982

Kod pocztowy: 01-460

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/28/2013


POIG.06.02.02-00-039/12-02 Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-039/12-02

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 208792.5

Wydatki kwalifikowalne: 208792.5

Dofinansowanie: 177473.62

Dofinansowanie UE: 177473.62

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Koszalin

NIP beneficjenta: 6692385366

Kod pocztowy: 75-007

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/7/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-027/13-03 Przyspieszenie rozwoju eksportu firmy „CM Michel Mikhail Zhilkin. Stanisław Krasuski Sp. j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-027/13-03

Tytuł projektu: Przyspieszenie rozwoju eksportu firmy „CM Michel Mikhail Zhilkin. Stanisław Krasuski Sp. j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 675142.51

Wydatki kwalifikowalne: 556946.92

Dofinansowanie: 417710.19

Dofinansowanie UE: 355053.66

Nazwa beneficjenta: Michel Laboratory Spółka Jawna Pawluczuk

NIP beneficjenta: 5211018979

Kod pocztowy: 05-502

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/27/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.01.00-32-010/13-01 Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-010/13-01

Tytuł projektu: Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 487200

Wydatki kwalifikowalne: 487200

Dofinansowanie: 366000

Dofinansowanie UE: 311100

Nazwa beneficjenta: Otto Fracht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8522601547

Kod pocztowy: 70-370

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-080/11-00 „Rozwój eksportu Contractus Sp. z o.o. poprzez udział w misji do Kazania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-080/11-00

Tytuł projektu: „Rozwój eksportu Contractus Sp. z o.o. poprzez udział w misji do Kazania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11008.5

Wydatki kwalifikowalne: 8610

Dofinansowanie: 6457.5

Dofinansowanie UE: 5488.87

Nazwa beneficjenta: Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CONTRACTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5450000273

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/9/2011


POIG.06.01.00-32-001/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla produktów firmy „”KONSBUD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-001/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla produktów firmy „”KONSBUD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 399000

Wydatki kwalifikowalne: 399000

Dofinansowanie: 199500

Dofinansowanie UE: 169575

Nazwa beneficjenta: KONSBUD”” PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRZEMYSŁAW ŻUROWSKI

NIP beneficjenta: 8581297743

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Wołczkowo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-30-148/13-04 Rozwój spółki APACKBPO poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-148/13-04

Tytuł projektu: Rozwój spółki APACKBPO poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 531820

Wydatki kwalifikowalne: 519320

Dofinansowanie: 389490

Dofinansowanie UE: 331066.5

Nazwa beneficjenta: APACKBPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7773108915

Kod pocztowy: 61-657

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015pozbawienie prawa do zachowku, cewków, 70 euro, ollie, koszty prowadzenia spółki, beztlenowce, rakowiecka 37, kanclerz uniwersytetu, ckp mielec, równowaga sił, kuczewski, pożywka lb, sergiusz, sylwester bajka, zapisz jakie znaczenie ma gleba dla człowieka zwierząt i roślin, ]msp, wojciech muzyk jazzowy…