Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-094/11-00 Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

POIG.06.05.02-00-094/11-00 Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-094/11-00

Tytuł projektu: Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 73578.6

Wydatki kwalifikowalne: 59820

Dofinansowanie: 44865

Dofinansowanie UE: 38135.25

Nazwa beneficjenta: MLEKOMA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132271601

Kod pocztowy: 03-918

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/18/2011


POIG.06.05.02-00-049/13-03 Rozwój Działaoności eksportowej firmy Makarony Polskie S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-049/13-03

Tytuł projektu: Rozwój Działaoności eksportowej firmy Makarony Polskie S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 724420

Wydatki kwalifikowalne: 723500

Dofinansowanie: 542625

Dofinansowanie UE: 352182.92

Nazwa beneficjenta: Makarony Polskie Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8133278856

Kod pocztowy: 35-082

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015kraj graniczący z arabią saudyjską i irakiem, szerstobitow, co to są startupy, departament ochrony informacji niejawnych, marketing i zarządzanie, obliczanie średniej, subwencje ogólne, gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, sfilmowanie powieści, ludności, jasna góra cennik, zapytaj anię, matury 2020 daty, polcar wejnerta, uwaga definicja, witalizm…