Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.05.02-00-041/13-01 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w branżowym programie promocji

POIG.06.05.02-00-041/13-01 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w branżowym programie promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-041/13-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w branżowym programie promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 528809.94

Wydatki kwalifikowalne: 429926.76

Dofinansowanie: 322445.07

Dofinansowanie UE: 274078.31

Nazwa beneficjenta: EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6792992628

Kod pocztowy: 30-698

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/27/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-036/13-01 Wzrost pozycji eksportowej firmy Torf Corporation na rynku światowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-036/13-01

Tytuł projektu: Wzrost pozycji eksportowej firmy Torf Corporation na rynku światowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 424252.83

Wydatki kwalifikowalne: 311684

Dofinansowanie: 233763

Dofinansowanie UE: 198698.55

Nazwa beneficjenta: TORF CORPORATION – Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8950010885

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Kąty Wrocławskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/27/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.02.02-00-028/12-02 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-028/12-02

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1270604.61

Wydatki kwalifikowalne: 1249658.57

Dofinansowanie: 1062209.78

Dofinansowanie UE: 1062209.78

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Ostrzeszów

NIP beneficjenta: 5140257776

Kod pocztowy: 63-500

Miejscowość: Ostrzeszów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.04.00-00-021/11-07 Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail)- etap I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-021/11-07

Tytuł projektu: Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail)- etap I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 81751478

Wydatki kwalifikowalne: 61602772.71

Dofinansowanie: 17614639.01

Dofinansowanie UE: 14972443.15

Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

NIP beneficjenta: 5252248481

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.02.02-00-055/10-03 Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych – lądowisko Laszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-055/10-03

Tytuł projektu: Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych – lądowisko Laszki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Laszki

Wartość ogółem: 236160

Wydatki kwalifikowalne: 192000

Dofinansowanie: 163200

Dofinansowanie UE: 163200

Nazwa beneficjenta: Gmina Laszki

NIP beneficjenta: 7922031521

Kod pocztowy: 37-543

Miejscowość: Laszki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, fundusz unijny, zagraniczne portale aukcyjne, zs nr 12 lublin, al(oh)3 + koh, proces romanizacji, szkolenie klimatyzacja samochodowa, baza cedig, wsb krakow, grzegorz kosmala, mocowanie blachy trapezowej, ustawa prawo upadłościowe 2018, certyfikat seksuologa klinicznego, e-gospodarka baza firm, sas szkoła przetrwania…