Gdańsk,  Pomorskie,  Powiat m. Gdańsk

POIG.06.05.02-00-033/12-02 Wzrost konkurencyjności Amber Apple poprzez udział w międzynarodowych imprezach promocyjnych

POIG.06.05.02-00-033/12-02 Wzrost konkurencyjności Amber Apple poprzez udział w międzynarodowych imprezach promocyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-033/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Amber Apple poprzez udział w międzynarodowych imprezach promocyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 1143285

Wydatki kwalifikowalne: 929500

Dofinansowanie: 697125

Dofinansowanie UE: 592556.25

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa „Amber Apple” Joanna Kreja-Wójcikiewicz

NIP beneficjenta: 5842001497

Kod pocztowy: 80-448

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/6/2012

Data zakończenia realizacji: 4/21/2015


POIG.06.02.02-00-035/10-07 Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-035/10-07

Tytuł projektu: Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Reńska Wieś

Wartość ogółem: 221154

Wydatki kwalifikowalne: 221154

Dofinansowanie: 187980.9

Dofinansowanie UE: 187980.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Reńska Wieś

NIP beneficjenta: 7492089126

Kod pocztowy: 47-208

Miejscowość: Reńska Wieś

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-32-052/10-00 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy INKA-DENT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-052/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy INKA-DENT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: N.Z.O.Z. INKA-DENT S.C. IRMINA I JAROSŁAW BALCERZAK

NIP beneficjenta: 8512816111

Kod pocztowy: 71-215

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2011

Data zakończenia realizacji: 8/9/2011


POIG.06.05.02-00-011/13-02 Ekspansja eksportowa Echo-Son S.A

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-011/13-02

Tytuł projektu: Ekspansja eksportowa Echo-Son S.A

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 611749.54

Wydatki kwalifikowalne: 494709.99

Dofinansowanie: 371032.49

Dofinansowanie UE: 315377.62

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY „ECHO-SON” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7160005139

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/28/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015


POIG.06.01.00-30-118/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług firmy Sollus.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-118/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług firmy Sollus.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SOLLUS Jacek Lisewski

NIP beneficjenta: 7791990013

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Lusówko

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010bank spółdzielczy w bychawie, serafin krzysztof, rainman, zaznacz te spośród podanych warunków rozwoju rolnictwa które dotyczą węgier, rozprzestrzenianie koronawirusa, ulepszone buty cechu wilka, kiedy otwarcie fryzjerów, 556 kc, tabela ek, eksport do norwegii, interlinia, gazeta poczta pl, weronika polak, zasada optymalizacji, akademia programowania umcs, dotacja na kapital obrotowy, gokart elektryczny…