Olsztyn,  Powiat m. Olsztyn,  Warmińsko-mazurskie

POIG.06.05.02-00-027/12-03 Rozwój handlu zagranicznego firmy Lege artis Anna Dubieniecka-Suszek

POIG.06.05.02-00-027/12-03 Rozwój handlu zagranicznego firmy Lege artis Anna Dubieniecka-Suszek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-027/12-03

Tytuł projektu: Rozwój handlu zagranicznego firmy Lege artis Anna Dubieniecka-Suszek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 744055.63

Wydatki kwalifikowalne: 631575.22

Dofinansowanie: 473681.41

Dofinansowanie UE: 402629.2

Nazwa beneficjenta: Lege artis Anna Dubieniecka-Suszek

NIP beneficjenta: 7392944827

Kod pocztowy: 10-409

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/11/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-013/13-01 Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Pierre Rene – wypromowanie produktów kosmetycznych zagranicą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-013/13-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Pierre Rene – wypromowanie produktów kosmetycznych zagranicą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka

Wartość ogółem: 590130.33

Wydatki kwalifikowalne: 484000

Dofinansowanie: 363000

Dofinansowanie UE: 308550

Nazwa beneficjenta: „PIERRE RENE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8392787943

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/11/2015


POIG.06.02.02-00-057/10-04 Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-057/10-04

Tytuł projektu: Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 624000

Wydatki kwalifikowalne: 507317.07

Dofinansowanie: 431219.5

Dofinansowanie UE: 431219.5

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012program kształcenia pł, obszary osn 2017, nauka bułgarskiego, jezeli dla kata alfa 0 180 zachodzi rownosc 4, specjalista pr, adacta żory, patrycje czy patrycję, marketing podręcznik europejski, umcs plan zajęć, czy lwów jest polski, norma pro wersja edukacyjna, wu wseiz, uniwersytet łódxki, pogoda na stronę, jazzy, atrium definicja, 2013 film, strefa edukacji, umig narol…