Powiat szczecinecki,  Szczecinek,  Zachodniopomorskie

POIG.06.05.02-00-022/13-01 Rozwój działalności eksportowej przez udział w branzówym programie promocji

POIG.06.05.02-00-022/13-01 Rozwój działalności eksportowej przez udział w branzówym programie promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-022/13-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej przez udział w branzówym programie promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 549420.82

Wydatki kwalifikowalne: 466600

Dofinansowanie: 349950

Dofinansowanie UE: 297457.5

Nazwa beneficjenta: Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Słowianka”

NIP beneficjenta: 6730005912

Kod pocztowy: 78-400

Miejscowość: Szczecinek

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/22/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.02.02-00-028/12-02 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-028/12-02

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1270604.61

Wydatki kwalifikowalne: 1249658.57

Dofinansowanie: 1062209.78

Dofinansowanie UE: 1062209.78

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Ostrzeszów

NIP beneficjenta: 5140257776

Kod pocztowy: 63-500

Miejscowość: Ostrzeszów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.02.02-00-065/11-01 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-065/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Zawiercie

Wartość ogółem: 325950

Wydatki kwalifikowalne: 265000

Dofinansowanie: 225250

Dofinansowanie UE: 225250

Nazwa beneficjenta: Gmina Zawiercie

NIP beneficjenta: 6491003978

Kod pocztowy: 42-400

Miejscowość: Zawiercie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.06.02.02-00-016/12-02 Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-016/12-02

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina:

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 102000

Dofinansowanie UE: 102000

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

NIP beneficjenta: 8542228873

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczecinski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.02.02-00-020/12-02 Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-020/12-02

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Olesno

Wartość ogółem: 10209597.73

Wydatki kwalifikowalne: 10209597.73

Dofinansowanie: 8678158.07

Dofinansowanie UE: 8678158.07

Nazwa beneficjenta: Gmina Kędzierzyn-Koźle

NIP beneficjenta: 7490015170

Kod pocztowy: 47-200

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat kędzierzyńsko-kozielsk

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.04.00-00-001/09-05 Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-001/09-05

Tytuł projektu: Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kudowa-Zdrój

Wartość ogółem: 9887586.3

Wydatki kwalifikowalne: 7251421.57

Dofinansowanie: 2900568.63

Dofinansowanie UE: 2465483.33

Nazwa beneficjenta: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

NIP beneficjenta: 8830001702

Kod pocztowy: 57-320

Miejscowość: Polanica Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.06.01.00-24-013/11-02 Przygotowanie PRE dla Dentim Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-013/11-02

Tytuł projektu: Przygotowanie PRE dla Dentim Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Dentim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Księgowość Online Sp. z o.o.)

NIP beneficjenta: 6391970561

Kod pocztowy: 40-115

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-30-245/10-03 Rozszerzenie działalności eksportowej firmy Aqua Nurt o nowe rynki Europy Zachodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-245/10-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności eksportowej firmy Aqua Nurt o nowe rynki Europy Zachodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Luboń

Wartość ogółem: 326400

Wydatki kwalifikowalne: 326400

Dofinansowanie: 163200

Dofinansowanie UE: 138720

Nazwa beneficjenta: HAPPET JERZY URBANOWICZ

NIP beneficjenta: 7830017648

Kod pocztowy: 62-030

Miejscowość: Luboń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012intymnosc, derywat, studia podyplomowe ue poznań, prace przedwdrożeniowe, internet szerokopasmowy w polsce, analiza swot kwiaciarni, wneip uth radom, znak rozpoznawczy dóbr kultury, zoolog, tarcza dla firm, cud rzeszów, cyklinowanie, kielce jakie to województwo, jackass numer dwa, mikro i makro otoczenie, ślusarza…