Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-022/10-00 Udział w targach Autumn International Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

POIG.06.05.02-00-022/10-00 Udział w targach Autumn International Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-022/10-00

Tytuł projektu: Udział w targach Autumn International Fair Albania/Tirana 25-30.11.2010

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 19616

Wydatki kwalifikowalne: 19000

Dofinansowanie: 9500

Dofinansowanie UE: 8075

Nazwa beneficjenta: Pol-Mot Rail Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272561844

Kod pocztowy: 00-220

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


POIG.06.01.00-30-317/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga. Zenon Nyga

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-317/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga. Zenon Nyga

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga. Zenon Nyga

NIP beneficjenta: 7642596452

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-32-016/11-00 Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Usługowo-Handlowej Paradajs Violetta Walczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-016/11-00

Tytuł projektu: Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Usługowo-Handlowej Paradajs Violetta Walczak

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Szczecinek – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowo-Handlowa Paradajs Violetta Walczak

NIP beneficjenta: 6731015002

Kod pocztowy: 78-400

Miejscowość: Szczecinek

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.05.02-00-016/11-00 Udział w Wystawie Narodowej Taszkient/Uzbekistan 25-28 maja 2011 r.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-016/11-00

Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej Taszkient/Uzbekistan 25-28 maja 2011 r.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 61057.2

Wydatki kwalifikowalne: 49640

Dofinansowanie: 24820

Dofinansowanie UE: 21097

Nazwa beneficjenta: DZT TYMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5441502704

Kod pocztowy: 17-300

Miejscowość: Baciki Średnie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 6/27/2011


POIG.06.01.00-32-062/11-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę AGRALEX inż. Aleksander Lubiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-062/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę AGRALEX inż. Aleksander Lubiński

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Połczyn-Zdrój

Wartość ogółem: 219090

Wydatki kwalifikowalne: 219090

Dofinansowanie: 109545

Dofinansowanie UE: 93113.25

Nazwa beneficjenta: „AGRALEX” inż. Aleksander Lubiński

NIP beneficjenta: 6720001746

Kod pocztowy: 78-325

Miejscowość: Redło

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.06.04.00-00-006/10-07 Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-006/10-07

Tytuł projektu: Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 17590276.58

Wydatki kwalifikowalne: 17590276.58

Dofinansowanie: 13163333.33

Dofinansowanie UE: 11188833.33

Nazwa beneficjenta: Miasto Puławy

NIP beneficjenta: 7162657627

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012


POIG.06.01.00-30-184/10-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MWT SOLUTIONS.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-184/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MWT SOLUTIONS.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 297765

Wydatki kwalifikowalne: 297765

Dofinansowanie: 148882.5

Dofinansowanie UE: 126550.12

Nazwa beneficjenta: MWT Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7781451059

Kod pocztowy: 61-754

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013egzystencjalizm, maria wojewódzka nie żyje, technologie, o.n.a. – najtrudniej, dochod brutto, ekonomia rynku pracy, certyfikat toeic, grzegorz, wyrozumiały ang, filmy animowane 2012, wymień i oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej europy, konkursy pieniężne 2017, renesans literatura, kompedium…