Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-017/10-00 Rozwój działalności ekspoprtowej przez udział w misji gospodarczej do USA

POIG.06.05.02-00-017/10-00 Rozwój działalności ekspoprtowej przez udział w misji gospodarczej do USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-017/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności ekspoprtowej przez udział w misji gospodarczej do USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 20496

Wydatki kwalifikowalne: 16800

Dofinansowanie: 8400

Dofinansowanie UE: 7140

Nazwa beneficjenta: C.K. RETUREX Biuro Handlowo-Prawne Czesław Komasa

NIP beneficjenta: 1130485806

Kod pocztowy: 04-801

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/16/2010


POIG.06.02.02-00-034/09-02 Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-034/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Brójce

Wartość ogółem: 156210

Wydatki kwalifikowalne: 156210

Dofinansowanie: 132778.5

Dofinansowanie UE: 132778.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Brójce

NIP beneficjenta: 7282700283

Kod pocztowy: 95-006

Miejscowość: Brójce

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.04.00-00-004/10-06 Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-004/10-06

Tytuł projektu: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Bodzechów

Wartość ogółem: 11598157.68

Wydatki kwalifikowalne: 10783333.33

Dofinansowanie: 9165833.33

Dofinansowanie UE: 7790958.33

Nazwa beneficjenta: Gmina Kielce

NIP beneficjenta: 6572617325

Kod pocztowy: 25-659

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/22/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.06.04.00-00-015/10-11 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-015/10-11

Tytuł projektu: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Gmina: Wolin

Wartość ogółem: 6138088.67

Wydatki kwalifikowalne: 4927053.22

Dofinansowanie: 2205000

Dofinansowanie UE: 1874250

Nazwa beneficjenta: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

NIP beneficjenta: 8512745138

Kod pocztowy: 70-222

Miejscowość: 70-222 Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015parp 1.1.2, marcin gędłek, maria kiszczak, piotr agatowski, księgarnia prawnicza, kwalifikowana pierwsza pomoc pdf, moviestarplanet rejestracja, arkusz odpowiedzi, pkb izraela, zmiana stanu produktów, prawo pierwokupu, www.wiadomosci, umcs, tlen.pl portal internetowy, wlewy witaminowe poznan, zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie…