Gdańsk,  Pomorskie,  Powiat m. Gdańsk

POIG.06.05.02-00-016/13-04 Wzrost potencjału eksportowego firmy „Image Silver” Izabela Szymańska

POIG.06.05.02-00-016/13-04 Wzrost potencjału eksportowego firmy „Image Silver” Izabela Szymańska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-016/13-04

Tytuł projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy „Image Silver” Izabela Szymańska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 705235.93

Wydatki kwalifikowalne: 589262.02

Dofinansowanie: 441946.51

Dofinansowanie UE: 375654.53

Nazwa beneficjenta: „Image Silver” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5841467176

Kod pocztowy: 80-463

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/27/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015


POIG.06.01.00-24-241/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SPETECH Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-241/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SPETECH Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5470049348

Kod pocztowy: 43-382

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.06.02.02-00-057/10-04 Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-057/10-04

Tytuł projektu: Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 624000

Wydatki kwalifikowalne: 507317.07

Dofinansowanie: 431219.5

Dofinansowanie UE: 431219.5

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012norma moralna, jak generować koszty w firmie jednoosobowej, podmiot badań definicja, kruk logowanie, jakość zdrowotna żywności, 1 and 1 mail, gmina jastków, historia sportu pdf, e-mailing, ewa coll kim jest, w związku chemicznym cxhyoz, parp csr, bogurodzica problematyka, i lo chełm…