Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

POIG.06.05.02-00-014/11-01 Misja gospodarcza do Wietnamu

POIG.06.05.02-00-014/11-01 Misja gospodarcza do Wietnamu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-014/11-01

Tytuł projektu: Misja gospodarcza do Wietnamu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 13420

Wydatki kwalifikowalne: 10333.4

Dofinansowanie: 5166.7

Dofinansowanie UE: 4391.7

Nazwa beneficjenta: Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” w prywatyzacji

NIP beneficjenta: 5340002242

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/25/2011


POIG.06.01.00-30-436/11-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Rolvet

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-436/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Rolvet

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Gmina: Lwówek

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „Rolvet” Józef i Barbara Napierała Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7881348616

Kod pocztowy: 64-310

Miejscowość: Lwówek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-26-029/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Effector S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-029/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Effector S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Gmina: Włoszczowa

Wartość ogółem: 363600

Wydatki kwalifikowalne: 363600

Dofinansowanie: 181800

Dofinansowanie UE: 154530

Nazwa beneficjenta: „EFFECTOR” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6561598989

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-32-005/12-00 Realizacja planu rozwoju eksportu jako droga rozwoju Sprint Transport Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-005/12-00

Tytuł projektu: Realizacja planu rozwoju eksportu jako droga rozwoju Sprint Transport Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 362000

Wydatki kwalifikowalne: 362000

Dofinansowanie: 184600

Dofinansowanie UE: 156910

Nazwa beneficjenta: SPRINT TRANSPORT DENEKO – GROSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8513048246

Kod pocztowy: 70-337

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.02.02-00-090/11-01 Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-090/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat myśliborski

Gmina: Dębno

Wartość ogółem: 277225

Wydatki kwalifikowalne: 277225

Dofinansowanie: 235641.25

Dofinansowanie UE: 235641.25

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębno

NIP beneficjenta: 5971627649

Kod pocztowy: 74-400

Miejscowość: Dębno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat myśliborski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.06.01.00-24-124/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-124/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Gmina: M. Siemianowice Śląskie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: WICHARY Technologies Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6431615181

Kod pocztowy: 41-100

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.06.01.00-32-024/09-04 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-024/09-04

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 138969.34

Wydatki kwalifikowalne: 138969.34

Dofinansowanie: 69484.67

Dofinansowanie UE: 59061.97

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6690500171

Kod pocztowy: 75-846

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-32-013/12-01 Rozwój SOMO Sp. z o.o. poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na docelowym rynku zbytu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-013/12-01

Tytuł projektu: Rozwój SOMO Sp. z o.o. poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na docelowym rynku zbytu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 356000

Wydatki kwalifikowalne: 356000

Dofinansowanie: 181600

Dofinansowanie UE: 154360

Nazwa beneficjenta: „SOMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8513162516

Kod pocztowy: 70-025

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014wojciech muzyk jazzowy, umcs irk, nietypowe, zago inwestycje, strop acermana, zabrać głos po angielsku, bariery rozwoju msp, wąwolnica pielgrzymka 2018, zdaniem inteligencji jest poprawić swiat czy dopasowywac sie do niego, europeistyka, tvn korea twitter, metody oceny ryzyka zawodowego, christian thibaudeau, praca licencjacka administracja przykład, doradztwo mediowe, altera, praca nauczyciel tarnów, zaznacz te z poniższych czynników które były przyczynami rewolucji we francji, raben praktyki, dr english, migdał paznokcie…