Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-003/13-00 Promocja najnowszych rozwiązań produktowyach firmy Balton na rynkach międzynarodowych

POIG.06.05.02-00-003/13-00 Promocja najnowszych rozwiązań produktowyach firmy Balton na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-003/13-00

Tytuł projektu: Promocja najnowszych rozwiązań produktowyach firmy Balton na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1758119.1

Wydatki kwalifikowalne: 1429365

Dofinansowanie: 645500

Dofinansowanie UE: 548675

Nazwa beneficjenta: BALTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5360015638

Kod pocztowy: 00-496

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/28/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015


POIG.06.05.02-00-001/13-01 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KUPIEC Sp. zo.o na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-001/13-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KUPIEC Sp. zo.o na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 682000

Wydatki kwalifikowalne: 519750

Dofinansowanie: 389812.5

Dofinansowanie UE: 331340.62

Nazwa beneficjenta: Kupiec Sp. zo.o.

NIP beneficjenta: 6652677246

Kod pocztowy: 62-513

Miejscowość: Paprotnia

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski / Powiat turecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015


POIG.06.01.00-32-028/10-00 Zwiększenie przychodów z tytułu eksportu w firmie 4Impression Agnieszka Dziurzańska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-028/10-00

Tytuł projektu: Zwiększenie przychodów z tytułu eksportu w firmie 4Impression Agnieszka Dziurzańska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 12400

Wydatki kwalifikowalne: 12400

Dofinansowanie: 9920

Dofinansowanie UE: 8432

Nazwa beneficjenta: 4Impression Agnieszka Dziurzańska

NIP beneficjenta: 5991900172

Kod pocztowy: 71-278

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/1/2011


POIG.06.01.00-24-102/11-00 Opracowanie planu eksportu dla oprogramowania XPRIMER.HRM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-102/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu eksportu dla oprogramowania XPRIMER.HRM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SIMPLE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6370102776

Kod pocztowy: 41-300

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/9/2011

Data zakończenia realizacji: 1/24/2012


POIG.06.04.00-00-001/09-05 Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-001/09-05

Tytuł projektu: Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Polanica-Zdrój

Wartość ogółem: 9887586.3

Wydatki kwalifikowalne: 7251421.57

Dofinansowanie: 2900568.63

Dofinansowanie UE: 2465483.33

Nazwa beneficjenta: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

NIP beneficjenta: 8830001702

Kod pocztowy: 57-320

Miejscowość: Polanica Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012jak robić przypisy do pracy licencjackiej, green velo aplikacja, produkcja herbaty, dotacja na działalność pozarolniczą, ramadan 2019 egipt, awf biala podlaska, zapisz odpowiedni ułamek a następnie skróć go jeśli to możliwe, anatomia twarzy, google center, feliks nowowiejski, youtube kancelaria, kuxnia, rodzaje klientow, galeria biała lublin, zasada proporcjonalności kpa, rosliny przemyslowe, kangur szkolenia kraków, uprawnienia prokuratora, wzmiuw lublin…