Drohiczyn,  Podlaskie,  Powiat siemiatycki

POIG.06.04.00-00-018/10-02 Bug – rajem dla turysty

POIG.06.04.00-00-018/10-02 Bug – rajem dla turysty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-018/10-02

Tytuł projektu: Bug – rajem dla turysty

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11204637

Wydatki kwalifikowalne: 11190000

Dofinansowanie: 9511500

Dofinansowanie UE: 8084775

Nazwa beneficjenta: Gmina Drohiczyn

NIP beneficjenta: 5441437094

Kod pocztowy: 17-312

Miejscowość: Drohiczyn

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.02.02-00-004/12-02 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-004/12-02

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Potęgowo

Wartość ogółem: 356700

Wydatki kwalifikowalne: 331493.44

Dofinansowanie: 281769.42

Dofinansowanie UE: 281769.42

Nazwa beneficjenta: Gmina Potęgowo

NIP beneficjenta: 8411338704

Kod pocztowy: 76-230

Miejscowość: Potęgowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-031/09-03

Tytuł projektu: Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 771040

Wydatki kwalifikowalne: 771040

Dofinansowanie: 655384

Dofinansowanie UE: 655384

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg

NIP beneficjenta: 5783051446

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/1/2011


POIG.06.02.02-00-095/11-03 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-095/11-03

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskiem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina:

Wartość ogółem: 159900

Wydatki kwalifikowalne: 91610.4

Dofinansowanie: 77868.84

Dofinansowanie UE: 77868.84

Nazwa beneficjenta: Powiat Starogardzki

NIP beneficjenta: 5922057838

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starograd Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej 2018, czerwiński trans, piotr curie, dotacje dla matek po urlopie macierzyńskim, dotacje unijne podkarpackie, usługi telekomunikacyjne, pn en 834 pdf, system bdo, restrukturyzacja kredytu, dyskoteki kiedy otwarte, nazwa poczta konfiguracja, microblading wrocław, sprawdzian z geografii przegląd regionów geograficznych, spss samouczek, wega bis, dziki wschód, moj blog, superman znak, pozycja przeciwstrząsowa, bsnamyslow, zabezpieczenie żywności i wody przed skażeniami prezentacja…