Podkarpackie,  Powiat bieszczadzki,  Ustrzyki Dolne

POIG.06.04.00-00-008/10-06 Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo – Sportowe Arłamów

POIG.06.04.00-00-008/10-06 Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo – Sportowe Arłamów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-008/10-06

Tytuł projektu: Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo – Sportowe Arłamów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem: 67508543

Wydatki kwalifikowalne: 54925669

Dofinansowanie: 16151200

Dofinansowanie UE: 13728520

Nazwa beneficjenta: Hotel Arłamów S.A.

NIP beneficjenta: 6891093258

Kod pocztowy: 38-700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-30-170/12-02 Rozwój przedsiębiorstwa dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-170/12-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Luboń

Wartość ogółem: 409774

Wydatki kwalifikowalne: 409774

Dofinansowanie: 208637

Dofinansowanie UE: 177341.45

Nazwa beneficjenta: HIVE SPORTS&MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7831691269

Kod pocztowy: 62-030

Miejscowość: Luboń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.01.00-30-252/10-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów Martombike Marek Łagódka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-252/10-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów Martombike Marek Łagódka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „MARTOMBIKE” MAREK ŁAGÓDKA

NIP beneficjenta: 7821667329

Kod pocztowy: 61-062

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2011

Data zakończenia realizacji: 9/7/2011myśli janusza korczaka, mikologia, bronić, ludzie.bezdomni, lo 2 rzeszow, wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej przykład, umarłabym, niedostosowanie społeczne, fontanna multimedialna lublin, dystrybucja sjp, terapia mowy bezdźwięcznej, dałbym razem czy osobno, całokształt, wydatki gminy, błona międzykostna goleni, definicja zdania, praktyki u marszałka…