Lubelskie,  Powiat puławski,  Puławy

POIG.06.04.00-00-006/10-07 Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

POIG.06.04.00-00-006/10-07 Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-006/10-07

Tytuł projektu: Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Janowiec

Wartość ogółem: 17590276.58

Wydatki kwalifikowalne: 17590276.58

Dofinansowanie: 13163333.33

Dofinansowanie UE: 11188833.33

Nazwa beneficjenta: Miasto Puławy

NIP beneficjenta: 7162657627

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012


POIG.06.01.00-24-124/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-124/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Gmina: M. Siemianowice Śląskie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: WICHARY Technologies Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6431615181

Kod pocztowy: 41-100

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.06.01.00-30-159/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Plastique Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-159/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Plastique Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PLASTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7781435008

Kod pocztowy: 62-070

Miejscowość: DĄBROWA

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-30-379/11-01 Rozwój firmy PROTE Technologie dla Środowiska Jerzy Ślusarczyk poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-379/11-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy PROTE Technologie dla Środowiska Jerzy Ślusarczyk poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „PROTE” BIOREMEDIACJA ROPOPOCHODNYCH „PROTE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA” JERZY ŚLUSARCZYK

NIP beneficjenta: 7791085171

Kod pocztowy: 61-021

Miejscowość: POZNAŃ

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013zachowek kc, emilewicz ministerstwo, z polski, wziąć odmiana, instrukcja kobiety, msr 38, organizacja fao, polska akademia sportu opinie, koronawirus pandemia, budżet nasa, site-pl wirus, film pojutrze, logo rady europy, plan prezentacji maturalnej wzór, vat-9m, warszawa centrum mapa, uzupełnij graf przedstawiony na rysunku obok, www.niezależna.pl, podaj dwa przykłady niespójności komunikatu werbalnego i niewerbalnego, moda włoska 2018…