Lubelskie,  Powiat puławski,  Puławy

POIG.06.04.00-00-006/10-07 Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

POIG.06.04.00-00-006/10-07 Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-006/10-07

Tytuł projektu: Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny. Puławy i Janowiec

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Kazimierz Dolny

Wartość ogółem: 17590276.58

Wydatki kwalifikowalne: 17590276.58

Dofinansowanie: 13163333.33

Dofinansowanie UE: 11188833.33

Nazwa beneficjenta: Miasto Puławy

NIP beneficjenta: 7162657627

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012


POIG.06.03.00-00-001/12-03 Lubię Polskę!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.03.00-00-001/12-03

Tytuł projektu: Lubię Polskę!

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 52900000

Wydatki kwalifikowalne: 52898325.76

Dofinansowanie: 52898325.76

Dofinansowanie UE: 44963576.9

Nazwa beneficjenta: Polska Organizacja Turystyczna

NIP beneficjenta: 5252150196

Kod pocztowy: 00-613

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015strategiczna karta wyników, 24 marca, subkultura hip hop, założenie firmy 2019, urzad pracy oferty, choroba lam, literatura rosyjska xix wieku, tramwaje w białymstoku, konfederacja definicja, opinia o praktykantce w szkole, tarcz antykryzysowa, fundacja-unicorn.pl, prawo przyciągania a odzyskanie eks, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi, trudności w ewakuacji występują przy widoczności poniżej metrów, hydrofornia, afektywny, offfice, małgorzata majcher…