Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.02.02-00-117/11-02 Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I

POIG.06.02.02-00-117/11-02 Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-117/11-02

Tytuł projektu: Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 236615.1

Wydatki kwalifikowalne: 192370

Dofinansowanie: 163514.5

Dofinansowanie UE: 163514.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

NIP beneficjenta: 6761013717

Kod pocztowy: 31-004

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.01.00-30-153/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie BIZUU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-153/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie BIZUU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 296886.7

Wydatki kwalifikowalne: 296886.7

Dofinansowanie: 223261.58

Dofinansowanie UE: 189772.34

Nazwa beneficjenta: BIZUU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7831677097

Kod pocztowy: 61-707

Miejscowość: POZNAŃ

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.06.02.01-00-002/13-01 Polski Most Krzemowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.01-00-002/13-01

Tytuł projektu: Polski Most Krzemowy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4841622.6

Wydatki kwalifikowalne: 4841622.6

Dofinansowanie: 4841622.6

Dofinansowanie UE: 4115379.21

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.02.02-00-082/11-01 Opracowania techniczne dla terenu inwestycyjnego – ETAP III w Gminie Połaniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-082/11-01

Tytuł projektu: Opracowania techniczne dla terenu inwestycyjnego – ETAP III w Gminie Połaniec

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Połaniec

Wartość ogółem: 382503

Wydatki kwalifikowalne: 381891

Dofinansowanie: 324607.35

Dofinansowanie UE: 324607.35

Nazwa beneficjenta: Gmina Połaniec

NIP beneficjenta: 8661580228

Kod pocztowy: 28-230

Miejscowość: Połaniec

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski / Powiat staszowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.06.01.00-30-032/09-00 Zaawansowane wsparcie dla usług eksportowych firmy Koller F.H. w celu eksportu biżuterii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-032/09-00

Tytuł projektu: Zaawansowane wsparcie dla usług eksportowych firmy Koller F.H. w celu eksportu biżuterii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Koller F.H. Małgorzata Paź

NIP beneficjenta: 7811527319

Kod pocztowy: 60-518

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2009

Data zakończenia realizacji: 12/23/2009


POIG.06.01.00-32-029/12-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EP & M Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-029/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EP & M Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Szczecinek

Wartość ogółem: 215380

Wydatki kwalifikowalne: 212500

Dofinansowanie: 106250

Dofinansowanie UE: 90312.5

Nazwa beneficjenta: ELECTRONIC POWER AND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6730007986

Kod pocztowy: 78-400

Miejscowość: SZCZECINEK

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014macierzyństwo definicja, załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości 2018, śmierć właściciela samochodu a współwłaściciel, bułhak, bób koński, klauzula poufnosci, poniżej podano sekwencje fragmentu nici dna, interviewme, zażalenie na postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego, karta graficzna pionowo, pol car olsztyn, usuwanie nagłówka z kolejnych stron, umcs praktyki, wszia zamośc, kierunki studiów dla maturzystów, wkinie…