Gryfice,  Powiat choszczeński / Powiat gryficki,  Zachodniopomorskie

POIG.06.02.02-00-104/11-01 Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach

POIG.06.02.02-00-104/11-01 Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-104/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Gryfice

Wartość ogółem: 459320

Wydatki kwalifikowalne: 459320

Dofinansowanie: 390422

Dofinansowanie UE: 390422

Nazwa beneficjenta: Gmina Gryfice

NIP beneficjenta: 8571821013

Kod pocztowy: 72-300

Miejscowość: Gryfice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński / Powiat gryficki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/29/2013


POIG.06.01.00-30-038/10-00 Plan rozwoju eksportu – kluczowy etap dla rozpoczęcia dziąłalności eksportowej Tetrafolium

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-038/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu – kluczowy etap dla rozpoczęcia dziąłalności eksportowej Tetrafolium

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Tetrafolium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7792324353

Kod pocztowy: 60-318

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/1/2010


POIG.06.02.02-00-079/11-00 Opracowanie Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-079/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 140000

Wydatki kwalifikowalne: 140000

Dofinansowanie: 119000

Dofinansowanie UE: 119000

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Radomia

NIP beneficjenta: 7962817529

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 10/28/2012


POIG.06.01.00-30-092/13-06 Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba. Wojciech Łanecki Spółka Cywilna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-092/13-06

Tytuł projektu: Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba. Wojciech Łanecki Spółka Cywilna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 544500

Wydatki kwalifikowalne: 544500

Dofinansowanie: 409000

Dofinansowanie UE: 347650

Nazwa beneficjenta: MOA MASTERS OF ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9721126345

Kod pocztowy: 61-631

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-30-059/12-05 Wdrożenie PRE dla firmy MAXIMA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-059/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy MAXIMA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: „MAXIMA” Centrum analityczne Kancelaria tłumaczy przysięgłych i technicznych Wiaczesław Sobieszczański

NIP beneficjenta: 7822119771

Kod pocztowy: 60-818

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015moment pędu w fizyce krzyżówka, w przenośni o elicie literackiej, droga niedoskonałości, pan do towarzystwa, art 67 pzp, ciekawostki ze świata zwierząt, wolińska umcs, owerko marian, korzystając z różnych źródeł wiedzy opisz w jaki sposób można zapobiec zanieczyszczeniu atmosfery, metale lokacyjne, ceta, nk skrót, list intencyjny wzór pisma, zus myślibórz, lublin maps…