Lesznowola,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

POIG.06.02.02-00-103/11-03 Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło

POIG.06.02.02-00-103/11-03 Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-103/11-03

Tytuł projektu: Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 619920

Wydatki kwalifikowalne: 504000

Dofinansowanie: 428400

Dofinansowanie UE: 428400

Nazwa beneficjenta: Gmina Lesznowola

NIP beneficjenta: 1231220334

Kod pocztowy: 05-506

Miejscowość: Lesznowola

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-30-071/10-01 Przygotowanie firmy AZETX do rozwoju działalności eksportowej poprzez opracowanie PRE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-071/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie firmy AZETX do rozwoju działalności eksportowej poprzez opracowanie PRE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Krzymów

Wartość ogółem: 8000

Wydatki kwalifikowalne: 8000

Dofinansowanie: 6400

Dofinansowanie UE: 5440

Nazwa beneficjenta: AZETX Piotr Czarczyński

NIP beneficjenta: 6651766025

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2010


POIG.06.01.00-32-045/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla P.P.H.U. „HEAN” Głuszko & Pawlak Sp. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-045/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla P.P.H.U. „HEAN” Głuszko & Pawlak Sp. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Gmina: Będzino

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PPHU „HEAN” GŁUSZKO & PAWLAK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6690409720

Kod pocztowy: 76-031

Miejscowość: Mścice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-26-019/13-03 _3PWdrożenie PRE dla firmy SKW GROUP Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-019/13-03

Tytuł projektu: _3PWdrożenie PRE dla firmy SKW GROUP Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Morawica

Wartość ogółem: 544202

Wydatki kwalifikowalne: 544202

Dofinansowanie: 408776.5

Dofinansowanie UE: 347460.02

Nazwa beneficjenta: SKW GROUP Spółka cywilna

NIP beneficjenta: 6572910769

Kod pocztowy: 25-375

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015mariola z drwali kim jest, umcs usos, wyszukiwarka, kampus online, wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi wzór, dane behawioralne, czarne lustro: bandersnatch, kąkol umcs, należeć synonim, barnaba, laboratorium lubawa, rękojma, podstawowe zwroty angielski, diana rusinek instagram, genre wymowa, synonim podobieństwo, uniwersytet lublin, patrycji, godziny pracy październik 2020, ludność ukrainy 2018…