Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.06.02.02-00-079/11-00 Opracowanie Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

POIG.06.02.02-00-079/11-00 Opracowanie Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-079/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 140000

Wydatki kwalifikowalne: 140000

Dofinansowanie: 119000

Dofinansowanie UE: 119000

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Radomia

NIP beneficjenta: 7962817529

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 10/28/2012


POIG.06.01.00-32-057/10-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Infoman ze Szczecina.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-057/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Infoman ze Szczecina.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 363824.02

Wydatki kwalifikowalne: 363824.02

Dofinansowanie: 181912.01

Dofinansowanie UE: 154625.2

Nazwa beneficjenta: Infoman S.C. Przemysław Czuba. Sławomir Czuba

NIP beneficjenta: 8521024875

Kod pocztowy: 73-200

Miejscowość: Choszczno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012rodzaje promocji, pokrzywdzony definicja, w polsce nie ma pracy, migracja definicja, fulbright, polskie miasto w kazachstanie, kampus umcs logowanie, po rosyjsku, blender podstawy modelowania, poziom b1 niemiecki, sympatia definicja, biznes plan wzór excel, zapisano, uniwersytetu warszawskiego, mapa polski przed rozbiorami, mmz pogoda, umowa agencji, cykl juglara, gry na dwie osoby, synonim słowa obecnie, emerytura po 40 latach składkowych, obraz polskiego społeczeństwa…