Łobez,  Powiat łobeski,  Zachodniopomorskie

POIG.06.02.02-00-069/11-01 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez

POIG.06.02.02-00-069/11-01 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-069/11-01

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Łobez

Wartość ogółem: 257861.5

Wydatki kwalifikowalne: 257861.5

Dofinansowanie: 219182.27

Dofinansowanie UE: 219182.27

Nazwa beneficjenta: Gmina Łobez

NIP beneficjenta: 8540021978

Kod pocztowy: 73-150

Miejscowość: Łobez

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


POIG.06.01.00-32-081/10-02 Rozwój działalności eksportowej PB Ciroko Sp. z o.o. na rynku norweskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-081/10-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej PB Ciroko Sp. z o.o. na rynku norweskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 227998.43

Wydatki kwalifikowalne: 227998.43

Dofinansowanie: 113999.21

Dofinansowanie UE: 96899.32

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 8520500641

Kod pocztowy: 70-676

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013rozporządzenie program funkcjonalno użytkowy, oświadczenie o koncie bankowym, nikt nie przeżyje (2012), szła nocą bajka przez pola i wsie, profil kompetencyjny przykład, gdy narkotyki wejdą za mocno, 100 $, plan matur, diety w podróży zagranicznej, dopełniacz saksoński angielski ćwiczenia, w po, pkpir wzór, on line co to znaczy, podyplomowe opole, stanisław wrona, eskulap pabianice medycyna estetyczna…