Opolskie,  Powiat kędzierzyńsko-kozielski,  Reńska Wieś

POIG.06.02.02-00-036/10-03 Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

POIG.06.02.02-00-036/10-03 Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-036/10-03

Tytuł projektu: Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Reńska Wieś

Wartość ogółem: 329935.8

Wydatki kwalifikowalne: 329935.8

Dofinansowanie: 280445.43

Dofinansowanie UE: 280445.43

Nazwa beneficjenta: Gmina Reńska Wieś

NIP beneficjenta: 7491004145

Kod pocztowy: 47-208

Miejscowość: Reńska Wieś

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-26-030/10-00 Rozwój działalności Studia Kolporpress dzięki realizacji PRE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-030/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności Studia Kolporpress dzięki realizacji PRE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: STUDIO KOLPORPRESS SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9591454937

Kod pocztowy: 25-734

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-30-222/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-222/10-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Mosina

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik

NIP beneficjenta: 7772110318

Kod pocztowy: 62-053

Miejscowość: Pecna

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.02.02-00-036/10-03 Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-036/10-03

Tytuł projektu: Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Reńska Wieś

Wartość ogółem: 329935.8

Wydatki kwalifikowalne: 329935.8

Dofinansowanie: 280445.43

Dofinansowanie UE: 280445.43

Nazwa beneficjenta: Gmina Reńska Wieś

NIP beneficjenta: 7491004145

Kod pocztowy: 47-208

Miejscowość: Reńska Wieś

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-32-036/11-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu jako II etap działań eksportowych firmy ALPLAST

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-036/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu jako II etap działań eksportowych firmy ALPLAST

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kołobrzeski

Gmina: Kołobrzeg – miasto

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 362000

Dofinansowanie: 181000

Dofinansowanie UE: 153850

Nazwa beneficjenta: TOWARZYSTWO HANDLOWE „ALPLAST” SPÓŁKA JAWNA A. BĄK I SPÓŁKA

NIP beneficjenta: 6710012263

Kod pocztowy: 78-100

Miejscowość: Kołobrzeg

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kołobrzeski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013wzór na okres ruchu, wniosek o rentę, zakaz dorabiania na emeryturze, wnd pfron, ankieta szablon, szuka, sound n grace, bni białystok, ochrona danych w internecie, droga ekspresowa jednojezdniowa, metody szkoleniowe, kimura chwyt, dotacje dla młodych przedsiębiorców, polscy, normy materiałowe, umcs praca magisterska, studnet uz, wartości osobiste, narysuj wykres wypowiedzenia wielokrotnie złożonego…