Opolskie,  Powiat brzeski,  Skarbimierz

POIG.06.02.02-00-035/12-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz

POIG.06.02.02-00-035/12-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-035/12-01

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Skarbimierz

Wartość ogółem: 6889625.07

Wydatki kwalifikowalne: 6627708.64

Dofinansowanie: 5633552.34

Dofinansowanie UE: 5633552.34

Nazwa beneficjenta: Gmina Skarbimierz

NIP beneficjenta: 7470500548

Kod pocztowy: 49-318

Miejscowość: Skarbimierz

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-26-029/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Effector S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-029/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Effector S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Gmina: Włoszczowa

Wartość ogółem: 363600

Wydatki kwalifikowalne: 363600

Dofinansowanie: 181800

Dofinansowanie UE: 154530

Nazwa beneficjenta: „EFFECTOR” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6561598989

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.02.02-00-020/12-02 Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-020/12-02

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Wartość ogółem: 10209597.73

Wydatki kwalifikowalne: 10209597.73

Dofinansowanie: 8678158.07

Dofinansowanie UE: 8678158.07

Nazwa beneficjenta: Gmina Kędzierzyn-Koźle

NIP beneficjenta: 7490015170

Kod pocztowy: 47-200

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat kędzierzyńsko-kozielsk

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-24-093/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EXAMOBILE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-093/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie EXAMOBILE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 395400

Wydatki kwalifikowalne: 395400

Dofinansowanie: 201450

Dofinansowanie UE: 171232.5

Nazwa beneficjenta: EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5472136689

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.06.01.00-32-004/12-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-004/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 353607.6

Wydatki kwalifikowalne: 352267.92

Dofinansowanie: 176133.96

Dofinansowanie UE: 149713.86

Nazwa beneficjenta: INVENA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6692205878

Kod pocztowy: 75-213

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-32-016/10-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo MEDEN-INMED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-016/10-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo MEDEN-INMED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „MEDEN-INMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6692255563

Kod pocztowy: 75-847

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2010


POIG.06.01.00-32-001/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla produktów firmy „”KONSBUD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-001/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla produktów firmy „”KONSBUD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 399000

Wydatki kwalifikowalne: 399000

Dofinansowanie: 199500

Dofinansowanie UE: 169575

Nazwa beneficjenta: KONSBUD”” PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRZEMYSŁAW ŻUROWSKI

NIP beneficjenta: 8581297743

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Wołczkowo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-32-083/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Unikat s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-083/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Unikat s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Unikat s.c. Rosłaniec Piotr. Rosłaniec Dorota. Uszyńska Joanna. Uszyński Robert

NIP beneficjenta: 8520604228

Kod pocztowy: 70-763

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.06.02.02-00-013/12-03 Kompleksowe opracowanie zagospodarwania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-013/12-03

Tytuł projektu: Kompleksowe opracowanie zagospodarwania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 523980

Wydatki kwalifikowalne: 396000

Dofinansowanie: 336600

Dofinansowanie UE: 336600

Nazwa beneficjenta: Miasto Chorzów

NIP beneficjenta: 6272733808

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/4/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015weryfikacja a walidacja, pojedyńczych, promień jądra izotopu uranu wynosi, rad', organizacja pomocy społecznej studia podyplomowe, kurs euro zamówienia publiczne 2020, media elektroniczne definicja, bezpłatny urlop, architektura zaocznie warszawa, wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym literatura, młodzieżowy żeński zespół wokalny muzyki pop, doda 2018, wyzsza szkola jezykow obcych poznan, znaki towarowe ustawa, polina polonsky…