Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.02.02-00-020/08-04 Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych.

POIG.06.02.02-00-020/08-04 Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-020/08-04

Tytuł projektu: Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 196908

Wydatki kwalifikowalne: 196908

Dofinansowanie: 167371.8

Dofinansowanie UE: 142266.03

Nazwa beneficjenta: Miasto Poznań

NIP beneficjenta: 7781029225

Kod pocztowy: 61-841

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.06.01.00-30-170/10-00 Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy JES-TRANS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-170/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy JES-TRANS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński

Gmina: Osieczna

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Usługowa „JES-TRANS” Paweł Jessa

NIP beneficjenta: 6971551792

Kod pocztowy: 64-100

Miejscowość: Leszno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński / Powiat m. Leszno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/15/2011wynalazki youtube, trening funkcjonalny ćwiczenia pdf, cognitive, sprawdzian z techniki klasa 5 papier i drewno, międzynarodowa olimpiada matematyczna zadania, najśmieszniejsze komedie, oblicz ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakcji 288 kg tlenku żelaza 2 z węglem, list angielski, 1944, centra kosztów, wfosigw olsztyn, apex paznokcie, krs z3 wzór wypełnienia…