Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.06.01.00-32-076/10-08 Rozwój przedsiębiorstwa BTC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-32-076/10-08 Rozwój przedsiębiorstwa BTC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-076/10-08

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa BTC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 344450.37

Wydatki kwalifikowalne: 344450.37

Dofinansowanie: 172225.18

Dofinansowanie UE: 146391.4

Nazwa beneficjenta: BTC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9552061116

Kod pocztowy: 71-001

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/12/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.06.01.00-30-055/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie GELG

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-055/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie GELG

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Gmina: Wronki

Wartość ogółem: 315200.2

Wydatki kwalifikowalne: 315200.2

Dofinansowanie: 236400.15

Dofinansowanie UE: 200940.12

Nazwa beneficjenta: GELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7631761539

Kod pocztowy: 64-510

Miejscowość: ĆMACHOWO

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński / Powiat szamotulski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.06.01.00-30-144/12-04 Rozwój przedsiębiorstwa NEOLIT MEDIA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-144/12-04

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa NEOLIT MEDIA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 307325.6

Wydatki kwalifikowalne: 307325.6

Dofinansowanie: 153662.8

Dofinansowanie UE: 130613.38

Nazwa beneficjenta: NEOLIT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7811845404

Kod pocztowy: 60-622

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.06.01.00-30-445/11-04 „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-445/11-04

Tytuł projektu: „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Luboń

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Pozbud T&R Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7772668150

Kod pocztowy: 62-081

Miejscowość: Przeźmierowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/10/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013


POIG.06.01.00-30-463/11-03 Rozwój działalności eksportowej firmy Elektro-Plast poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-463/11-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Elektro-Plast poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Gmina: Opatówek

Wartość ogółem: 340790.26

Wydatki kwalifikowalne: 340790.26

Dofinansowanie: 170395.13

Dofinansowanie UE: 144835.86

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Handlowy „Elektro-Plast” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9680893101

Kod pocztowy: 62-860

Miejscowość: Opatówek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-32-024/09-04 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-024/09-04

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 138969.34

Wydatki kwalifikowalne: 138969.34

Dofinansowanie: 69484.67

Dofinansowanie UE: 59061.97

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6690500171

Kod pocztowy: 75-846

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-30-080/12-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie BESEDA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-080/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie BESEDA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Komorniki

Wartość ogółem: 243378.5

Wydatki kwalifikowalne: 243378.5

Dofinansowanie: 125439.25

Dofinansowanie UE: 106623.36

Nazwa beneficjenta: „BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI”

NIP beneficjenta: 7831570896

Kod pocztowy: 62-052

Miejscowość: Komorniki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014kredyt unijny dla małych firm, eę, filmweb american psycho, cena miłości odc 114 vod, cząstka, zmarli 2020, oferty pracy zakliczyn, nowe rozporzadzenia koronawirus, kowalski, podstawy księgowości, mowa mentora, telefon wektor, zdrowa żywność informacje, moderator msp, dieta anaboliczna, badania cawi, nowe rozporządzenia, oznaczenie drzwi na rysunku technicznym, let me out…