Powiat policki,  Wołczkowo,  Zachodniopomorskie

POIG.06.01.00-32-074/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy GARDEN-GARDEN.

POIG.06.01.00-32-074/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy GARDEN-GARDEN.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-074/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy GARDEN-GARDEN.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Dobra (Szczecińska)

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: GARDEN-GARDEN BOŻENNA PAWLAK

NIP beneficjenta: 8521764709

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Wołczkowo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/29/2011

Data zakończenia realizacji: 8/11/2011


POIG.06.01.00-30-126/12-05 Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy AGROTOP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-126/12-05

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy AGROTOP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Gmina: Ostrzeszów

Wartość ogółem: 259522.5

Wydatki kwalifikowalne: 259522.5

Dofinansowanie: 133511.25

Dofinansowanie UE: 113484.56

Nazwa beneficjenta: AGROTOP KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5140307669

Kod pocztowy: 63-500

Miejscowość: Niedźwiedź

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-30-150/11-01 Rozwój działalności eksportowej Konińskiej Fabryki Okien poprzez opracowanie PRE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-150/11-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Konińskiej Fabryki Okien poprzez opracowanie PRE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Stare Miasto

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Konińska Fabryka Okien Frankowska Wioletta

NIP beneficjenta: 6651495922

Kod pocztowy: 62-500

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/21/2012

Data zakończenia realizacji: 5/20/2012ustawa o zamówieniach publicznych 2018, bg umcs, wystawa roślin owadożernych 2019, poważne zachorowanie pzu, brand vital warszawa, max usługa, lublin – nadchodzące wydarzenia, łokieć golfisty taping, uam usos web, wyższa szkoła finansów i zarządzania, jezyki obce, najnowsza tarcza antykryzysowa, strategia marketingowa produktu przykład, metoda w stu i od sta, czym się różni wynalazek od odkrycia…