Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

POIG.06.01.00-32-040/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu jako istotny krok w kierunku intensyfikacji działalności eksportowej spółki

POIG.06.01.00-32-040/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu jako istotny krok w kierunku intensyfikacji działalności eksportowej spółki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-040/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu jako istotny krok w kierunku intensyfikacji działalności eksportowej spółki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: INVENA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6692205878

Kod pocztowy: 75-213

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2011

Data zakończenia realizacji: 12/8/2011


POIG.06.01.00-32-039/12-03 Opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy FG WÓJCIKOWSCY I ŁYCZAKOWSKI SP.J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-039/12-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy FG WÓJCIKOWSCY I ŁYCZAKOWSKI SP.J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Kołbaskowo

Wartość ogółem: 410000

Wydatki kwalifikowalne: 410000

Dofinansowanie: 208000

Dofinansowanie UE: 176800

Nazwa beneficjenta: FG WÓJCIKOWSCY I ŁYCZAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8513148284

Kod pocztowy: 72-001

Miejscowość: Kołbaskowo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-30-248/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-248/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7822424244

Kod pocztowy: 61-324

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-30-365/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla „GRAPIL” – Grażyna Sobieraj – Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-365/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla „GRAPIL” – Grażyna Sobieraj – Spółka Jawna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Piła

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „GRAPIL” – GRAŻYNA SOBIERAJ – SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7640075186

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.06.01.00-32-021/11-02 Wdrożenie strategii eksportowej HTR Wojciech Kseniak droga do otwarcia nowych rynków.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-021/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej HTR Wojciech Kseniak droga do otwarcia nowych rynków.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Gmina: Choszczno

Wartość ogółem: 213475.92

Wydatki kwalifikowalne: 213475.92

Dofinansowanie: 106737.96

Dofinansowanie UE: 90727.26

Nazwa beneficjenta: HTR WOJCIECH KSENIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5941586213

Kod pocztowy: 73-200

Miejscowość: Stradzewo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-20-011/11-02 Podniesienie konkurencyjności firmy My Angel poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-011/11-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy My Angel poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MY ANGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9662000475

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-22-042/09-00 PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY „STABILATOR” Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-042/09-00

Tytuł projektu: PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY „STABILATOR” Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „STABILATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5861036769

Kod pocztowy: 81-506

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-24-048/11-02 Realizacja Planu rozwoju eksportu firmy Szymmar Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-048/11-02

Tytuł projektu: Realizacja Planu rozwoju eksportu firmy Szymmar Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Tarnowskie Góry

Wartość ogółem: 316200

Wydatki kwalifikowalne: 316200

Dofinansowanie: 158100

Dofinansowanie UE: 134385

Nazwa beneficjenta: SZYMMAR Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6452484092

Kod pocztowy: 42-604

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-32-012/09-01 Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-012/09-01

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Police

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SINKOS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8513036220

Kod pocztowy: 72-015

Miejscowość: Police

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010system celny, ogloszenie kobiet, rdzeń kręgowy, 308 kpk, filmy muzyczne 2017, pkb polski 2018 wartość, twogu, logowanie poczta wp, feministka kto to, pzu medyczny, marii curie skłodowskiej lublin, tarcza antykryzysowa umowa o dzieło, szymon strojny, bajkimarta, andrzej komosa, podstawy informatyki, power prz…