Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.06.01.00-32-030/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Sun Flower Gabriela Karp.

POIG.06.01.00-32-030/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Sun Flower Gabriela Karp.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-030/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Sun Flower Gabriela Karp.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Police

Wartość ogółem: 401891.06

Wydatki kwalifikowalne: 401891.06

Dofinansowanie: 192907.7

Dofinansowanie UE: 163971.54

Nazwa beneficjenta: Sun Flower Gabriela Karp

NIP beneficjenta: 8521021262

Kod pocztowy: 71-043

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-26-016/11-00 Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Esplat sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-016/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Esplat sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ESPLAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9591913262

Kod pocztowy: 25-553

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-24-102/11-00 Opracowanie planu eksportu dla oprogramowania XPRIMER.HRM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-102/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu eksportu dla oprogramowania XPRIMER.HRM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SIMPLE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6370102776

Kod pocztowy: 41-300

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/9/2011

Data zakończenia realizacji: 1/24/2012


POIG.06.01.00-30-120/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TECHNIKA 2011 Tomasz Borkowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-120/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TECHNIKA 2011 Tomasz Borkowski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Suchy Las

Wartość ogółem: 491380

Wydatki kwalifikowalne: 491380

Dofinansowanie: 369160

Dofinansowanie UE: 313786

Nazwa beneficjenta: TECHNIKA 2011 TOMASZ BORKOWSKI

NIP beneficjenta: 7421455836

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Złotniki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-30-248/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa MŁODAWSKA TRADE Magdalena Młodawska poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-248/10-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa MŁODAWSKA TRADE Magdalena Młodawska poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „MŁODAWSKA TRADE – MAGDALENA MŁODAWSKA”

NIP beneficjenta: 6692388927

Kod pocztowy: 60-537

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-24-112/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce Leviatan

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-112/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce Leviatan

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 250777.5

Wydatki kwalifikowalne: 250777.5

Dofinansowanie: 125388.75

Dofinansowanie UE: 106580.43

Nazwa beneficjenta: LEVIATAN-POLIGRAFIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9372235543

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko – Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-32-016/11-00 Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Usługowo-Handlowej Paradajs Violetta Walczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-016/11-00

Tytuł projektu: Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Usługowo-Handlowej Paradajs Violetta Walczak

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Szczecinek – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowo-Handlowa Paradajs Violetta Walczak

NIP beneficjenta: 6731015002

Kod pocztowy: 78-400

Miejscowość: Szczecinek

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-30-450/11-01 Rozwój eksportu firmy LARS Andrzej Szymański poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-450/11-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy LARS Andrzej Szymański poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 325841.2

Wydatki kwalifikowalne: 325841.2

Dofinansowanie: 162920.6

Dofinansowanie UE: 138482.51

Nazwa beneficjenta: LARS Andrzej Szymański

NIP beneficjenta: 7810041997

Kod pocztowy: 60-446

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014salter harris klasyfikacja, guz, mcmxviii jaka to liczba, staworzyński, święta prawosławne boże narodzenie 2019, zręby atomowe, moddle, karina kozak-gawron, krajobrazy europy prezentacja, zarejestrujzaloguj, zdania współrzędnie złożone niemiecki, sierpień angielski, ile trwa sekcja zwłok, karta ekuz dokumenty, polska fundacja rozwoju tarcza, kocór, na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia…