Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-32-021/12-02 Wejście firmy E-MPLOY na rynki zagraniczne

POIG.06.01.00-32-021/12-02 Wejście firmy E-MPLOY na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-021/12-02

Tytuł projektu: Wejście firmy E-MPLOY na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: E-MPLOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 2530332426

Kod pocztowy: 60-643

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.01.00-32-013/12-01 Rozwój SOMO Sp. z o.o. poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na docelowym rynku zbytu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-013/12-01

Tytuł projektu: Rozwój SOMO Sp. z o.o. poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na docelowym rynku zbytu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 356000

Wydatki kwalifikowalne: 356000

Dofinansowanie: 181600

Dofinansowanie UE: 154360

Nazwa beneficjenta: „SOMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8513162516

Kod pocztowy: 70-025

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-32-004/11-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy Calicon.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-004/11-01

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy Calicon.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CALICON Maciej Krysiński

NIP beneficjenta: 8542238765

Kod pocztowy: 60-259

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-22-084/12-05 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą rozwoju dla FPHU „Schwarz” B. i L. Szwarc Sp. j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-084/12-05

Tytuł projektu: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą rozwoju dla FPHU „Schwarz” B. i L. Szwarc Sp. j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Skarszewy

Wartość ogółem: 244600

Wydatki kwalifikowalne: 244600

Dofinansowanie: 126050

Dofinansowanie UE: 107142.5

Nazwa beneficjenta: FPHU „”Schwarz”” B. i L. Szwarc Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5921984471

Kod pocztowy: 83-250

Miejscowość: Skarszewy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/27/2013

Data zakończenia realizacji: 8/26/2015


POIG.06.01.00-30-270/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy SevenComp Marcin Indrzejczak.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-270/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy SevenComp Marcin Indrzejczak.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SevenComp Marcin Indrzejczak

NIP beneficjenta: 7772231068

Kod pocztowy: 62-020

Miejscowość: Swarzędz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011film rosyjski, jerzy błeszyński, ict, dagma katowice, sytułacja, sasiadow, browar perła, dział geologii inżynierskiej, katowicki holding węglowy sa katowice damrota 16 18, dni wolne od pracy austria, dyrektywa 2000/31/we, uniwesytet przyrodniczy, kolo, gdzie wymienić uszkodzony banknot dolarowy, handlopex radom, regresja nieliniowa excel, orzecznictwo…