Margonin,  Powiat chodzieski,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-473/11-04 Ekspansja firmy Impregna na rynku europejskim poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-30-473/11-04 Ekspansja firmy Impregna na rynku europejskim poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-473/11-04

Tytuł projektu: Ekspansja firmy Impregna na rynku europejskim poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Gmina: Margonin

Wartość ogółem: 326352

Wydatki kwalifikowalne: 326352

Dofinansowanie: 163176

Dofinansowanie UE: 138699.6

Nazwa beneficjenta: Zakład Impregnacji Drewna IMPREGNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7642349825

Kod pocztowy: 64-830

Miejscowość: Margonin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-30-053/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Wink Media Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-053/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Wink Media Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: WINK MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7831675827

Kod pocztowy: 61-758

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-30-080/12-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie BESEDA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-080/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie BESEDA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Komorniki

Wartość ogółem: 243378.5

Wydatki kwalifikowalne: 243378.5

Dofinansowanie: 125439.25

Dofinansowanie UE: 106623.36

Nazwa beneficjenta: „BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI”

NIP beneficjenta: 7831570896

Kod pocztowy: 62-052

Miejscowość: Komorniki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.06.01.00-28-011/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-011/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BP Systems Piotr Kajetan Karpiński

NIP beneficjenta: 7392942432

Kod pocztowy: 10-860

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2010


POIG.06.01.00-30-185/13-03 Wzrost eksportu poprzez realizację działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-185/13-03

Tytuł projektu: Wzrost eksportu poprzez realizację działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 541160

Wydatki kwalifikowalne: 541160

Dofinansowanie: 406495

Dofinansowanie UE: 345520.75

Nazwa beneficjenta: AKTIIVI NIINA FARJASZEWSKA

NIP beneficjenta: 7831666136

Kod pocztowy: 61-493

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-30-226/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa KALIŃSKI poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-226/10-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa KALIŃSKI poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „KALIŃSKI” WŁODZIMIERZ KALIŃSKI

NIP beneficjenta: 7810025449

Kod pocztowy: 62-081

Miejscowość: Chyby

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-30-025/09-00 Rozwój przedsiębiorstwa Advanced Business Services Jacek Skupin poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-025/09-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Advanced Business Services Jacek Skupin poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Advanced Business Services Jacek Skupin

NIP beneficjenta: 7811102005

Kod pocztowy: 61-327

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009zaspokojenie synonim, tilio-carpinetum, nabywca po angielsku, radiosvoboda org ua, kursy pnf, sklep internetowy czy się opłaca, baza kierowców, tort antygrawitacyjny, przekształć polecenia tak aby ich adresatami były obce osoby dorosłe, wse usos, 7, ochrona trwałości stosunku pracy, socjologia pojęcia, filozofia arystotelesa, czcionki word, poland in europe, irena joliot curie, partie, dodatek mieszkaniowy dla studenta, campus umcs, kurs specjalista ds kadr i płac wrocław…