Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-389/11-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport przedsiębiorstwa Albatros Aluminium Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-30-389/11-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport przedsiębiorstwa Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-389/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport przedsiębiorstwa Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 13000

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 9999.6

Dofinansowanie UE: 8499.66

Nazwa beneficjenta: Albatros Aluminium Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7781453822

Kod pocztowy: 61-102

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.06.01.00-30-331/11-04 Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIFEX Ludomira Mania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-331/11-04

Tytuł projektu: Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIFEX Ludomira Mania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 210100

Wydatki kwalifikowalne: 210100

Dofinansowanie: 105050

Dofinansowanie UE: 89292.5

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARTIFEX” Ludomira Mania

NIP beneficjenta: 7810014397

Kod pocztowy: 60-416

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-30-331/11-04 Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIFEX Ludomira Mania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-331/11-04

Tytuł projektu: Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIFEX Ludomira Mania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 210100

Wydatki kwalifikowalne: 210100

Dofinansowanie: 105050

Dofinansowanie UE: 89292.5

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARTIFEX” Ludomira Mania

NIP beneficjenta: 7810014397

Kod pocztowy: 60-416

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-30-191/12-10 Eksport drogą do rozwoju firmy LIGHT ORIGIN: PRACOWNIA 3D MARCIN KASPRZAK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-191/12-10

Tytuł projektu: Eksport drogą do rozwoju firmy LIGHT ORIGIN: PRACOWNIA 3D MARCIN KASPRZAK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 317084.3

Wydatki kwalifikowalne: 317084.3

Dofinansowanie: 162292.15

Dofinansowanie UE: 137948.32

Nazwa beneficjenta: MARCIN KASPRZAK LIGHT ORIGIN: PRACOWNIA 3D MARCIN KASPRZAK

NIP beneficjenta: 7661781920

Kod pocztowy: 64-607

Miejscowość: BĄBLINEK

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.01.00-30-118/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług firmy Sollus.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-118/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług firmy Sollus.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SOLLUS Jacek Lisewski

NIP beneficjenta: 7791990013

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Lusówko

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010niewywiązanie się z umowy w terminie, anomalia sjp, fakultety, piekarczyk wiek, co to jest inicjatywa ustawodawcza, politechnika lubelska rekrutacja, wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki, oświecenia, ile lat ma polska, i liceum ogólnokształcące im. marii skłodowskiej-curie, służebność przesyłu forum, code:me, koronawirus 4 maja, prokurator generalny polska, rzecz na u, medali czy medalów, funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby, mał, czeskiej, dzwignia finansowa, czy po nr jest kropka, nowa droga z łap do białegostoku, vat…