Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-282/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy RADAWAY SP. Z O.O.

POIG.06.01.00-30-282/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy RADAWAY SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-282/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy RADAWAY SP. Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „RADAWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9721038109

Kod pocztowy: 61-483

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-30-029/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa SuperMemo World sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-029/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa SuperMemo World sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7822216681

Kod pocztowy: 61-371

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


POIG.06.01.00-30-278/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Mobilus Motor sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-278/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Mobilus Motor sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „MOBILUS MOTOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9721078008

Kod pocztowy: 61-680

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.06.01.00-30-099/09-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Midar

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-099/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Midar

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo MIDAR Michał Sierocki

NIP beneficjenta: 6181005144

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010ja niżej podpisany przecinki, żagiel med, kobieta przedsiebiorcza, go\, maciejów, nip definicja, strona wota, tablica kolejności łączeń, postępowanie mediacyjne kpk, co to jest vat 7, katarzyna kuna, film o kryzysie 2008, praca księgowa, nie chce w innym miejscu być chwyty, a^2 pierwiastek z 3 przez 4, katedra mikrobiologii cm uj…