Powiat koniński,  Ślesin,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-257/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa PROFEDER poprzez eksport.

POIG.06.01.00-30-257/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa PROFEDER poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-257/10-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa PROFEDER poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Ślesin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Profeder SZMIDT MICHAŁ

NIP beneficjenta: 6652759205

Kod pocztowy: 62-561

Miejscowość: Ślesin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-28-008/09-02 OPRACOWNIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PROMUS SPÓŁKA Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-008/09-02

Tytuł projektu: OPRACOWNIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PROMUS SPÓŁKA Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Pasłęk

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: PROMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5782808232

Kod pocztowy: 14-400

Miejscowość: Pasłęk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2010


POIG.06.01.00-30-167/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję WZM Agrico na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-167/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję WZM Agrico na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Gmina: Blizanów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład pracy chronionej

NIP beneficjenta: 6180046253

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Pawłówek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011inaugurację, grupa aminowa, studio b białystok, zbiór wojskowych przepisów dyscyplinarnych pdf, kierunki studiów łódź, umowa o zlecenie wzór, jaką funkcję pełnią przysłowia we współczesnej polszczyźnie, about po polsku, macierz swot przykład, emerytura bez lat pracy, 6 filarów poczucia własnej wartości, wydzial humanistyczny, pozew o stwierdzenie nieważności umowy wzór, slalom wolny, anna polkowska, michał rżany, indyjski noblista krzyżówka, rynek ubezpieczeniowy, kapitał początkowy wzór, 30.03…